BTSF - koulutuskurssi eläinten hyvinvoinnista teurastuksessa ja lopettamisen yhteydessä (perustaso).

Järjestetään ja toteutetaan koulutustoimia, jotka koskevat eläinten hyvinvointia tilalla, eläinten hyvinvointia eläinten lopettamisen yhteydessä (teurastamoissa ja taudintorjuntatarkoituksia varten) ja eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen puitteissa.

Yleiset tavoitteet:

  • Lisätään tietoisuutta säännöistä ja siitä, miten valvotaan, että niitä noudatetaan voimassa olevan EU:n lainsäädännön kattamilla aloilla siipikarjan ja sikojen tuotannon, teurastuskäytäntöjen ja pitkän matkan kuljetusten osalta.
  • Yhdenmukaisten ja korkeiden täytäntöönpanostandardien varmistaminen kaikkialla unionissa.
  • Edistetään maatilojen valvontatoimia koskevien hyvien ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.
  • Parannetaan elävien tuotantoeläinten hyvinvointia Euroopassa.
  • Parannetaan tietoisuutta eläinten hyvinvointia koskevasta EU:n lainsäädännöstä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa.
  • Edistetään rakentavaa vuoropuhelua sidosryhmien (mukaan lukien liike-elämän toimijat, kansalaisjärjestöt ja niiden kattojärjestöt) välillä sekä EU:n ja EU:n ulkopuolisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöilmapiiri, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteisiä saavutuksia asiaan liittyvien säädösten tulkinnan kiistanalaisimmissa näkökohdissa.
Istunto Otsikko Aloituspäivä Päättymispäivä
1 Virtuaalinen luokkahuone eläinten hyvinvoinnista teurastuksessa ja lopettamisen yhteydessä (perustaso) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtuaalinen luokkahuone eläinten hyvinvoinnista teurastuksessa (perustaso)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtuaalinen luokkahuone eläinten hyvinvoinnista lopettamisen yhteydessä (perustaso) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuaalinen luokkahuone eläinten hyvinvoinnista teurastuksessa (perustaso)-II 22/11/2023 24/11/2023
Eläinten hyvinvointi teurastuksen ja väestökadon yhteydessä (perustaso)