BTSF koolituskursus loomade heaolu kohta tapmisel ja loomade tühjendamise eesmärgil surmamise korral (põhitase).

Loomade heaolu põllumajandusettevõtetes, loomade surmamisaegset heaolu (tapamajades ja tauditõrje eesmärgil) ja loomade vedamisaegset heaolu käsitleva koolituse korraldamine ja läbiviimine programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames.

Üldised eesmärgid on järgmised:

  • Suurendada teadlikkust eeskirjadest ja sellest, kuidas kontrollida nende järgimist kehtivate ELi õigusaktidega hõlmatud valdkondades seoses kodulinnu- ja seakasvatuse, tapatavade ja pikamaavedudega.
  • Tagada kogu liidus ühtsed ja ranged rakendusstandardid;
  • Heade ja parimate tavade vahetamise edendamine ELi liikmesriikide vahel seoses kontrollitegevusega põllumajandusettevõtetes.
  • Parandada ELis põllumajandusloomade heaolu;
  • Suurendada teadlikkust loomade heaolu käsitlevatest ELi õigusaktidest valitud kolmandates riikides;
  • Soodustada huvitatud isikute (sh ettevõtjate, valitsusväliste organisatsioonide ja nende katusorganisatsioonide) vahelist konstruktiivset dialoogi, aga ka ELi ja kolmandate riikide pädevate asutuste ühistegevust, mis puudutab kõige vastuolulisemaid küsimusi asjaomaste õigusaktide tõlgendamisel.
Seanss Pealkiri Alguskuupäev: Lõppkuupäev
1 Virtuaalne klassiruum loomade heaolu kohta tapmisel ja loomade tühjendamise eesmärgil surmamise korral (põhitase) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtuaalne klassiruum loomade heaolu kohta tapmisel (põhitase)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtuaalne klassiruum loomade heaolu kohta loomade tühjendamise eesmärgil tapmise korral (põhitase) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuaalne klassiruum loomade heaolu kohta tapmisel (põhitase)-II 22/11/2023 24/11/2023
Loomade heaolu tapmisel ja tühjendamine (põhi)