BTSF-uddannelseskursus i dyrevelfærd ved slagtning og i tilfælde af aflivning med henblik på sanering (grundniveau).

Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter om dyrevelfærd på bedriften, dyrevelfærd på tidspunktet for aflivning af dyr (på slagterier og med henblik på sygdomsbekæmpelse) og dyrevelfærd under transport under initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

De overordnede mål er:

  • Forbedring af kendskabet til reglerne og kontrol af, at disse overholdes på de områder, der er omfattet af den gældende EU-lovgivning, for så vidt angår fjerkræ- og svineproduktion, slagtepraksis og transport over lange afstande.
  • Sikring af ensartede og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen.
  • Fremme udveksling af god og bedste praksis mellem EU's medlemsstater for så vidt angår kontrolaktiviteter på bedrifter.
  • Forbedring af velfærdsforholdene for levende opdrættede dyr i Europa.
  • Forbedring af kendskabet til EU-lovgivningen om dyrevelfærd i udvalgte lande uden for EU.
  • Stimulering af en konstruktiv dialog mellem de interesserede parter (herunder virksomhedsledere, NGO'er og deres paraplyorganisationer) og et samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder i og uden for EU om fælles resultater vedrørende de mest kontroversielle aspekter ved fortolkningen af de relevante retsakter.
Session Titel Startdato Slutdato
1 Virtuel Classroom om dyrevelfærd ved slagtning og i tilfælde af aflivning med henblik på sanering (grundniveau) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtuel Classroom om dyrevelfærd ved slagtning (basisniveau) — I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtuel Classroom om dyrevelfærd i tilfælde af aflivning med henblik på affolkning (grundniveau) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuel Classroom om dyrevelfærd ved slagtning (basisniveau) -II 22/11/2023 24/11/2023
Dyrevelfærd ved slagtning og tømning (grundlæggende)