ŠkoleníBTSF o dobrých životních podmínkách zvířat při porážce a v případě usmrcení pro účely depopulace (základní úroveň).

Organizace a provádění školicích činností v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v zemědělském podniku, dobrých životních podmínek zvířat při jejich usmrcování (na jatkách a pro účely tlumení nákaz) a dobrých životních podmínek zvířat během přepravy v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

Celkovými cíli jsou:

  • Zlepšení povědomí o pravidlech a o tom, jak kontrolovat jejich dodržování v oblastech, na něž se vztahují platné právní předpisy EU, pokud jde o produkci drůbeže a prasat, postupy porážky a přepravu na dlouhé vzdálenosti.
  • Zajištění jednotných a přísných prováděcích norem v celé Unii.
  • Podpora výměny osvědčených postupů a osvědčených postupů mezi členskými státy EU, pokud jde o kontrolní činnosti v zemědělských podnicích.
  • Zlepšení dobrých životních podmínek živých hospodářských zvířat v Evropě.
  • Zlepšení informovanosti o právních předpisech EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve vybraných třetích zemích.
  • Podpora konstruktivního dialogu mezi zainteresovanými stranami (včetně hospodářských subjektů, nevládních organizací a jejich zastřešujících organizací) a rovněž klimatu spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány EU a třetích zemí, pokud jde o dosažení společných úspěchů v oblasti nejspornějších aspektů při výkladu příslušných právních předpisů.
Zasedání Název Počáteční datum Koncové datum
1 Virtuální třída pro dobré životní podmínky zvířat při porážce a v případě usmrcení pro účely depopulace (základní úroveň) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtuální třída pro dobré životní podmínky zvířat při porážce (základní úroveň)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtuální třída pro dobré životní podmínky zvířat v případě usmrcení pro účely depopulace (základní úroveň) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuální třída pro dobré životní podmínky zvířat při porážce (základní úroveň)-II 22/11/2023 24/11/2023
Dobré životní podmínky zvířat při porážce a depopulaci (základní)