De overordnede målene for BTSF Training Programme/Course on Organic Production and Labelling of Organic Products er:

 • For å forbedre kunnskapen og bevisstheten om den nye økologiske forordning (EU) 2018/848 og tilhørende kontrollkrav, for å sikre riktig håndheving og for å fremme en harmonisert tilnærming til driften av EU og nasjonale kontrollsystemer
 • Å dykke dypere inn i viktige krav i EUs offisielle kontroll- og økologiske forordninger og gi ansvarlig personale til kontrollmyndigheter på NCA-, CtlrA- og CB-nivå, også inkludert ansatte fra f.eks. AB eller andre relevante offisielle enheter på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, inkludert grense- og markedskontrolleksperter ved å tilby spesielt utvalgte emner på en praktisk måte
 • Å støtte forsikringen av en konsekvent og streng implementering av regulatoriske krav for å bidra til den raske veksten i den organiske sektoren i det siste og sannsynligvis neste tiår
 • Å ta hensyn til og håndtere svakheter og øke utfordringer på grunn av en ikke tilstrekkelig harmonisert kontrollmetode i en globalt økende organisk sektor som også utgjør høyere risikoer som uredelige strukturer
 • For å ta hensyn til og basere alt opplæringsmateriell på de siste rapportene og analysene publisert av EU-kommisjonen, hovedsakelig DG SANTE revisjonsrapporter, statistikk, FAQ og andre viktige publikasjoner levert av relevante offentlige myndigheter for å støtte deltakerne i deres mål med å utvikle og gjennomføre mer risikobaserte og effektive kontrollprosedyrer
 • Å tilby balanserte teoretiske og praktiske økter, med vekt på de praktiske øktene, inkludert simuleringer, case-studier, gruppeøvelser og on-the-spot besøk av ulike organiske operatører (eller muligens gruppe operatører) for å samle praktisk erfaring på gitt informasjon
 • Å muliggjøre utveksling av erfaringer og spredning av beste praksis for kontrollaktiviteter og relevante prosedyrer for sakkyndige som arbeider i EU-medlemsstater og fordelaktige land

Det generelle målet med opplæringen er å sikre korrekt håndheving av Den europeiske unions lovgivningsmessige og politiske rammeverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Opplæringen skal hjelpe tjenestemenn i EU og utenfor EU, herunder personale fra delegerte kontrollorganer, til å bli kjent med omfanget, strukturen og målene i den nye regelverksrammen for å lette overgangen til den nye ordningen med fokus på de endringene den medfører, herunder de praktiske aspektene knyttet til dens effektive gjennomføring og harmoniserte framgangsmåter. Med dette vil det generelle målet for BTSF-initiativet gjenspeiles i sesjonene ved å støtte læringstrinn for forventet høy kompetanse og kompetanse hos ansatte som arbeider i de kontrollerende myndighetene for å bedre sikre at offentlig kontroll utføres mer ensartet, effektiv, objektiv og tilstrekkelig.

De spesifikke målene er følgende:

 • Å veilede deltakerne til et aktivt forberedelse ved å gi utvalgte treningsmateriell før treningen. Dette vil sikre at de har oppdatert grunnleggende om EUs økologiske kontrollsystemer før ankomst, for eksempel de generelle forpliktelsene, ansvaret og aktivitetene til myndighetene for økologisk landbruk inkl. kontrollmyndigheter og -organer. Dette gjør det også mulig å utføre ønsket svært omfattende og grundig, samt svært praktisk og interaktiv opplæring i den gitte tiden;
 • Å gi en innledende oversikt over de nye forskriftene og sammenligning med de tidligere, og også å dykke inn i den praktiske anvendelsen av det nye regelverket på en rekke enkeltemner og ved å gjøre det, andre grunnleggende elementer i det organiske kontrollsystemet. Derfor vil f.eks. opplysninger om vedkommende myndigheters delegering og tilsyn bli tatt med i slike utvalgte praktiske undersøkelser for å svare på de ytterligere, nye, endrede eller konkrete kravene i Reg. (EU) 2018/848,
 • Å ytterligere forbedre kunnskapen og bevisstheten om den nye økologiske forordning (EU) 2018/848 og tilhørende kontrollkrav, for å sikre riktig håndheving og for å fremme en harmonisert tilnærming til driften av EU og nasjonale kontrollsystemer;
 • Å dykke dypere inn i viktige krav i EUs offisielle kontroll- og økologiske forordninger og gi ansvarlig personale til kontrollmyndigheter på NCA-, CtlrA- og CB-nivå, også inkludert ansatte fra f.eks. AB eller andre relevante offisielle enheter på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, inkludert grense- og markedskontrolleksperter ved å tilby spesielt utvalgte emner på en praktisk måte.
 • Å støtte forsikringen av en konsekvent og streng gjennomføring av regulatoriske krav for å bidra til den raske veksten i den organiske sektoren i det siste og sannsynligvis neste tiår;
 • Å vurdere og håndtere svakheter og øke utfordringer på grunn av en ikke tilstrekkelig harmonisert kontrollmetode i en globalt økende organisk sektor som også utgjør høyere risikoer som bedrageriske strukturer,
 • Å vurdere og basere alt opplæringsmateriell på de siste rapportene og analysene publisert av EU-kommisjonen, hovedsakelig DG SANTE revisjonsrapporter, statistikk, FAQ og andre viktige publikasjoner levert av relevante offentlige myndigheter for å støtte deltakerne i deres mål med å utvikle og implementere mer risikobaserte og effektive kontrollprosedyrer;
 • Å tilby balanserte teoretiske og praktiske økter, med vekt på praktiske økter, inkludert simuleringer, case-studier, gruppeøvelser og on-the-spot besøk av ulike organiske operatører (eller muligens gruppe operatører) for å samle praktisk erfaring på gitt informasjon.
 • Å tillate utveksling av erfaringer og spredning av beste praksis for kontrollaktiviteter og relevante prosedyrer for eksperter som arbeider i EU-medlemsstater og fordelaktige land.
 • Ettersom økologisk produksjon er et av EU-kommisjonens politiske virkemidler og er i tråd med Green Deal, vil bedre trente ansatte i kontrollmyndighetene også — indirekte — bidra med EU-kommisjonens biologisk mangfold og Farm to Fork Strategies.

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Kontroller at utvelgelseskriteriene overholdes før du sender inn eller validerer søknader.Bare kvalifiserte deltakere bør vurderes ytterligere opp mot minimumskravene nedenfor.

Deltakerne skal representere personale fra vedkommende myndigheter som deltar i offentlig kontrollvirksomhet

Traineene bør ha de nødvendige tekniske ferdighetene knyttet til feltene som er oppført nedenfor:

 • enten å jobbe i kontrollorganer eller
 • arbeid hos en kontraherende myndighet, kontrollorganer/kontrollmyndigheter (EU MS)
 • har jobbet i mer enn 3 år og hovedsakelig innen organiske kontrollsystemer;
 • de har god kjennskap til den tidligere EU-forordningen (834/07 osv.);
 • de har allerede deltatt på opplæring i de nye forskriftene (2017/625 eller 2018/848 og IR/DA);
 • de har lest informasjonen på forhånd og
 • de bringer oppgavene til opplæringen forberedt.

Kurset vil bli holdt på engelsk.

Deltakerne vil bli bedt om å forplikte seg til å bruke kunnskapen fra kursene og også formidle den via ulike formidlingsmetoder, dvs. informere kolleger om informasjonen som mottas på opplæringen, distribuere (kopiering eller sending via elektronisk måte) opplæringsmaterialet blant sine kolleger, utarbeide informative artikler i det faglige nasjonale eller, om mulig, i internasjonale tidsskrifter, forberede presentasjoner basert på opplæringsmaterialet for de nasjonale kompetente myndighetenes faglige opplæring eller andre formidlingsmetoder som kan være hensiktsmessige for å dele informasjonen som mottas via BTSF-opplæringen.

Det fremste fokuset i utvelgelsesprosessen er å sikre at de rette kandidatene deltar på opplæringen. For dette prosjektet mener vi at kandidatene må:

 • Ha ledelsesansvar i sin institusjon, særlig rundt delegering, tilsyn, overvåking, koordinering og/eller planlegging av økologisk produksjon, håndtering og/eller merking av økologiske produkter,
 • Ha direkte medvirkning til å gjennomføre inspeksjoner og sertifisering av økologiske driftsansvarlige, herunder konsernoperatører og markedskontroll av detaljister som selger økologiske produkter,
 • Ha bakgrunn i arbeidet med kontroll av importerte økologiske produkter eller andre spesifikke områder som f.eks. husdyrhold, avl, evaluering av innsatsfaktorer utenfor gården, laboratorium (tolkning av laboratorieanalyser) osv., samt forebygge eller håndtere svindelsaker,
 • Ha ferdigheter og kunnskap til å delta i opplæringen som det vil løse svært spesifikke problemer. Ansatte som allerede er utdannet i hjemlandet: ansvarlig for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter,
 • Har kapasitet til å forplikte og støtte til å spre informasjon og kunnskap og/eller å trene kolleger og andre innenfor deres organisasjon og aktivitet felt vellykket formidling av informasjon og kunnskap vil øke effekten av opplæringsprogrammer betydelig.

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

A) personale hos vedkommende myndighet/personer for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter som deltar i registreringen av økologiske driftsansvarlige og gruppe av driftsansvarlige, godkjenning og tilsyn med kontrollorganene, planlegging og samordning av kontrollaktiviteter for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, utarbeidelse av økologiske data i årsrapportene, håndtering av anmodninger om unntak og utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater (MS) og Kommisjonen,

B) personale fra nasjonale, regionale og lokale vedkommende myndigheter som er direkte involvert i inspeksjoner av økologiske driftsansvarlige og gruppen av driftsansvarlige og markedskontroll av detaljister som selger ferdigpakkede økologiske produkter, og som er unntatt fra plikten til å ha sertifikat,

C) personale hos vedkommende myndigheter som deltar i kontrollen av importerte økologiske produkter,

D) personale hos de offentlige kontrollmyndighetene eller de private kontrollorganene som vedkommende myndigheter har gitt særlige ansvarsområder eller oppgaver knyttet til kontrollvirksomhet for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter til (for kontrollmyndigheter) eller delegert (for kontrollorganer) av vedkommende myndigheter,

e) personale i de nasjonale akkrediteringsorganene som er involvert i akkrediteringen av kontrollorganer som det er delegert kontrolloppgaver til.

Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 16/10/2023 19/10/2023 Wien Østerrike
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Kroatia
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Italia
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litauen
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Spania
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Kroatia
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litauen
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Italia
9 13/01/2025 16/01/2025 Wien Østerrike
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Spania
Økologisk produksjon og merking av økologiske produkter