Heildarmarkmið BTSF þjálfunaráætlunarinnar / Course on Organic Production and Labelling of Organic Products eru:

 • Að bæta þekkingu og vitund um nýju lífrænu reglugerðina (ESB) 2018/848 og tilheyrandi eftirlitskröfur, til að tryggja rétta framkvæmd hennar og stuðla að samræmdri nálgun við rekstur eftirlitskerfa ESB og aðildarríkjanna
 • Að kafa dýpra inn í lykilkröfur opinberra reglugerða ESB um eftirlit og lífræna framleiðslu og veita ábyrgu starfsfólki eftirlitsyfirvalda á samkeppnis-, CtlrA- og CB-stigi, einnig með starfsfólki frá t.d. AB eða öðrum viðeigandi opinberum aðilum á lands-, svæðis- eða staðarvísu, þ.m.t. sérfræðingar á sviði landamæraeftirlits og markaðseftirlits með því að bjóða sérstaklega valin málefni á hagnýtan hátt
 • Að styðja við tryggingu á samræmdri og strangri framkvæmd krafna samkvæmt reglum til að stuðla að hröðum vexti í lífræna geiranum á næstliðnum og líklega næsta áratug
 • Að taka tillit til og takast á við veikleika og takast á við áskoranir vegna ekki nægilega samræmdrar eftirlitsnálgunar í lífrænum geirum sem fjölgar á heimsvísu og skapar einnig meiri áhættu eins og sviksamlegt skipulag
 • Til að taka tillit til og byggja allt efni þjálfun á nýjustu skýrslur og greiningu birt af framkvæmdastjórn ESB, aðallega DG SANTE endurskoðanir skýrslur, tölfræði, FAQ er og önnur helstu rit veitt af viðkomandi opinberum yfirvöldum til að styðja þátttakendur í markmiðum sínum að þróa og innleiða fleiri áhættu byggt og árangursríkar aðferðir eftirlit
 • Að bjóða jafnvægi í fræðilegum og verklegum fundum, með áherslu á verklega fundi, þ.m.t. hermiæfingar, tilvikarannsóknir, hópæfingar og heimsóknir mismunandi lífrænna rekstraraðila (eða hugsanlega hóps rekstraraðila) til að afla hagnýtrar reynslu af veittum upplýsingum
 • Að gera kleift að skiptast á reynslu og miðla bestu starfsvenjum við eftirlitsstarfsemi og viðeigandi verklagsreglur sérfræðinga sem starfa í aðildarríkjum ESB og þriðju löndum

Almenna markmiðið með þjálfuninni er að tryggja rétta framkvæmd laga- og stefnuramma Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara. Þjálfunin skal aðstoða embættismenn ESB og utan ESB, þ.m.t. starfsfólk eftirlitsaðila sem falin eru tiltekin verkefni, til að kynnast gildissviði, skipulagi og markmiðum nýja lagarammans í því skyni að auðvelda umskiptin yfir í nýja fyrirkomulagið með áherslu á þær breytingar sem það hefur í för með sér, þ.m.t. hagnýt atriði sem tengjast skilvirkri framkvæmd hans og samræmdu verklagi. Með þessu mun almenna markmið framtaksverkefnisins BTSF endurspeglast í fundum með því að styðja við námsþrep fyrir þá miklu hæfni og sérþekkingu starfsfólks sem starfar hjá eftirlitsyfirvöldum til að tryggja betur að opinbert eftirlit fari fram með samræmdari, skilvirkari, hlutlægari og fullnægjandi hætti.

Sértæku markmiðin eru eftirfarandi:

 • Til að leiðbeina þátttakendum að virkum undirbúningi með því að veita valið þjálfunarefni fyrir þjálfunina. Þetta mun tryggja að þeir hafi endurnært grunnatriði eftirlitskerfa ESB fyrir lífræna framleiðslu áður en þau koma, s.s. almennar skyldur, ábyrgð og starfsemi yfirvalda í lífrænum búskap, þ.m.t. eftirlitsyfirvöld og -aðilar. Þetta gerir einnig kleift að framkvæma mjög yfirgripsmikla og ítarlega og mjög hagnýta og gagnvirka þjálfun á hverjum tíma;
 • Til að veita fyrstu yfirlit yfir nýjar reglugerðir og samanburð við fyrri, og einnig að kafa inn í hagnýta beitingu nýju reglugerðanna um fjölda einstakra viðfangsefna og, með því að gera það, aðra grunnþætti lífræns eftirlitskerfis. Þess vegna munu t.d. upplýsingar um framsal og eftirlit lögbærra yfirvalda koma fram í slíkum völdum, hagnýtum rannsóknum til að bregðast við viðbótarkröfum, nýjum, breyttum eða áþreifanlegum kröfum reglugerðar (ESB) 2018/848,
 • Að bæta enn frekar þekkingu og vitund um nýju lífrænu reglugerðina (ESB) 2018/848 og tilheyrandi eftirlitskröfur, til að tryggja rétta framkvæmd hennar og stuðla að samræmdri nálgun við rekstur eftirlitskerfa ESB og aðildarríkjanna,
 • Að kafa dýpra inn í lykilkröfur opinberra reglugerða ESB um eftirlit og lífræna framleiðslu og veita ábyrgu starfsfólki eftirlitsyfirvalda á samkeppnis-, CtlrA- og CB-stigi, einnig með starfsfólki frá t.d. AB eða öðrum viðeigandi opinberum aðilum á lands-, svæðis- eða staðarvísu, þ.m.t. sérfræðingar á sviði landamæraeftirlits og markaðseftirlits með því að bjóða upp á sérstaklega valin efni á hagnýtan hátt.
 • Að styðja tryggingu fyrir samræmdri og strangri framkvæmd krafna samkvæmt reglum til að stuðla að hröðum vexti í lífræna geiranum á næstliðnum og líklega næsta áratug,
 • Að taka til athugunar og takast á við veikleika og takast á við áskoranir vegna ekki nægilega samræmdrar eftirlitsnálgunar í lífrænum geirum sem fjölgar á heimsvísu og skapar einnig meiri áhættu eins og sviksamlegt skipulag,
 • Til að íhuga og byggja allt efni þjálfun á nýjustu skýrslur og greiningu birt af framkvæmdastjórn ESB, aðallega DG SANTE endurskoðanir skýrslur, tölfræði, FAQ er og önnur helstu rit veitt af viðkomandi opinberum yfirvöldum til að styðja þátttakendur í markmiðum sínum þróa og innleiða fleiri áhættu byggðar og árangursríkar aðferðir eftirlit;
 • Að bjóða jafnvægi í fræðilegum og verklegum fundum, með áherslu á verklega fundi, þ.m.t. eftirlíkingar, tilvikarannsóknir, hópæfingar og heimsóknir mismunandi lífrænna rekstraraðila (eða hugsanlega hóps rekstraraðila) til að afla sér hagnýtrar reynslu af veittum upplýsingum.
 • Að gera kleift að skiptast á reynslu og miðla bestu starfsvenjum við eftirlitsstarfsemi og viðeigandi verklagsreglur sérfræðinga sem starfa í aðildarríkjum ESB og þriðju löndum.
 • Þar sem lífræn framleiðsla er eitt af stefnutækjum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og er í samræmi við Green Deal, mun betur þjálfað starfsfólk eftirlitsyfirvalda einnig — óbeint — stuðla að líffræðilegri fjölbreytni og landbúnaði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til Fork Aðferðir.

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Gangið úr skugga um að valforsendur séu uppfylltar áður en umsóknir erulagðar fram eða staðfestar.

Þátttakendur skulu vera fulltrúar starfsfólks lögbærra yfirvalda sem taka þátt í opinberri eftirlitsstarfsemi

Nemarnir skulu hafa þá tæknikunnáttu sem krafist er í tengslum við þau svið sem talin eru upp hér á eftir:

 • annað hvort starfa hjá eftirlitsstofnunum eða
 • starfa hjá samningsyfirvaldi, eftirlitsstofnunum/eftirlitsyfirvöldum (ESB-ríki),
 • hafa starfað í meira en þrjú ár og einkum á sviði lífrænna eftirlitskerfa,
 • þeir búa yfir traustri þekkingu á fyrri reglugerð ESB (834/07 o.s.frv.),
 • þeir hafa nú þegar sótt þjálfun á nýju reglunum (2017/625 eða 2018/848 og IR/DA);
 • þeir lesa veittar upplýsingar fyrirfram og
 • they bring the tasks to the training prepared.

Námskeiðið verður haldið á ensku.

Þátttakendur verða beðnir um að skuldbinda sig til að nota þekkinguna sem fengist hefur af námskeiðunum og einnig miðla henni með mismunandi miðlunaraðferðum, þ.e. að upplýsa samstarfsmenn um þær upplýsingar sem þeir fá í þjálfuninni, dreifa (ljósritun eða senda með rafrænum hætti) þjálfunarefnið meðal samstarfsmanna sinna, útbúa upplýsandi greinar í viðkomandi fagaðila eða, ef mögulegt er, í alþjóðlegum tímaritum, útbúa kynningar sem byggjast á þjálfunarefni fyrir faglega þjálfun innlendra yfirvalda eða aðrar miðlunaraðferðir sem gætu hentað til að deila þeim upplýsingum sem fengnar eru í gegnum BTSF-nám.

Megináhersla valferlisins er að tryggja að réttir umsækjendur mæti í þjálfunina. Fyrir þetta verkefni teljum við að frambjóðendur verði að:

 • Bera stjórnunarábyrgð innan stofnunarinnar, einkum í tengslum við að fela, hafa eftirlit með, vakta, samræma og/eða skipuleggja lífræna framleiðslu, meðhöndlun og/eða merkingu lífrænna vara,
 • Hafa beina þátttöku í framkvæmd skoðana og vottunar rekstraraðila sem framleiða lífræna framleiðslu, þ.m.t. rekstraraðila hópa og markaðseftirlit með smásölum sem selja lífrænar vörur,
 • Hafa bakgrunn við að vinna að eftirliti með innfluttum lífrænum vörum eða öðrum tilteknum svæðum, t.d. búfjárrækt, ræktun, mati á aðföngum utan býlis, rannsóknarstofu (túlkun greiningar á rannsóknarstofum) o.s.frv., sem og að koma í veg fyrir eða takast á við svik,
 • Hafa færni og þekkingu til að taka þátt í þjálfun þar sem það mun fjalla um mjög ákveðin málefni. Starfsfólk sem þegar hefur fengið þjálfun í heimalandi sínu: ábyrgð á lífrænni framleiðslu og merkingu lífrænna vara,
 • Hafa getu til að skuldbinda sig og styðja við miðlun upplýsinga og þekkingar og/að þjálfa samstarfsmenn og aðra innan skipulags- og starfssviða þeirra og mun árangursrík miðlun upplýsinga og þekkingar auka verulega áhrif þjálfunaráætlananna.

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Vinsamlegast gangið úr skugga um að farið sé að valforsendum áður en umsóknir eru lagðar fram eða staðfestar.

a) starfsfólk lögbærs yfirvalds/stofnana fyrir lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara, sem taka þátt í skráningu lífrænna rekstraraðila og hóps rekstraraðila, samþykki og eftirlit með eftirlitsaðilum, áætlanagerð og samræmingu eftirlitsstarfsemi vegna lífrænnar framleiðslu og merkingar lífrænna vara, undirbúningur gagna um lífræna framleiðslu í ársskýrslunum, meðhöndlun beiðna um undanþágur og upplýsingaskipti við lögbær yfirvöld annarra aðildarríkja og framkvæmdastjórnina,

B) starfsfólk innlendra, svæðisbundinna og staðbundinna lögbærra yfirvalda sem koma með beinum hætti að skoðunum hjá rekstraraðilum í lífrænni framleiðslu og hópi rekstraraðila og markaðseftirlit með smásölum sem selja forpakkaðar lífrænar vörur og er undanþegið þeirri skyldu að hafa vottorð undir höndum,

C) starfsfólk lögbærra yfirvalda sem koma að eftirliti með innfluttum lífrænum vörum,

d) starfsfólk opinberra eftirlitsyfirvalda eða einkaaðila sem lögbær yfirvöld hafa falið tilteknum skyldum eða verkefnum í tengslum við eftirlit með lífrænni framleiðslu og merkingu lífrænna vara (fyrir eftirlitsyfirvöld) eða falið það (fyrir eftirlitsaðila),

e) starfsfólk faggildingarstofa í aðildarríkjunum sem taka þátt í faggildingu eftirlitsaðila sem hafa verið falin eftirlitsverkefni.

Seta Upphafsdagsetning Lokadagsetning Borg Land
1 16/10/2023 19/10/2023 Vienna Austurríki
2 13/11/2023 16/11/2023 Zagreb
Króatía
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Ítalía
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilníus Litháen
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Spánn
6 24/06/2024 27/06/2024 Zagreb Króatía
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilníus Litháen
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Ítalía
9 13/01/2025 16/01/2025 Vienna Austurríki
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Spánn
Lífræn framleiðsla og merking lífrænna vara