A BTSF ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló képzési programjának/tanfolyamának általános célkitűzései a következők:

 • Az ökológiai termelésről szóló új (EU) 2018/848 rendelet és az abból következő ellenőrzési követelmények ismeretének és ismertségének javítása, a rendelet helyes végrehajtásának biztosítása, valamint az uniós és nemzeti ellenőrzési rendszerek működésére vonatkozó harmonizált megközelítés előmozdítása
 • A hatósági ellenőrzésekről és az ökológiai termelésről szóló uniós rendeletek kulcsfontosságú követelményeinek mélyebb megismerése, valamint az ellenőrző hatóságok illetékes személyzetének felhatalmazása az illetékes nemzeti hatóságok, a CtlrA és a tanúsító szervek szintjén, beleértve pl. a AB vagy más releváns nemzeti, regionális vagy helyi szintű hivatalos szervek személyzetét, beleértve a határ- és piac-ellenőrzési szakértőket is, konkrétan kiválasztott témák gyakorlati felkínálásával
 • A szabályozási követelmények következetes és szigorú végrehajtásának biztosítása az ökológiai ágazat elmúlt és valószínűleg a következő évtizedben tapasztalt gyors növekedéséhez való hozzájárulás érdekében
 • A hiányosságok figyelembevétele és kezelése, valamint a globálisan növekvő ökológiai ágazatban a nem kellően harmonizált ellenőrzési megközelítés miatt felmerülő kihívások kezelése, ami szintén nagyobb kockázatot jelent, mint például a csalárd struktúrák
 • Az összes képzési anyag figyelembevétele és az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb jelentések és elemzések – főként az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság ellenőrzési jelentései, statisztikák, gyakran ismételt kérdések és egyéb kulcsfontosságú kiadványok – figyelembevétele és azokra való alapozása, amelyeket az érintett hivatalos hatóságok bocsátottak rendelkezésre annak érdekében, hogy támogassák a résztvevőket a kockázatalapúbb és hatékonyabb ellenőrzési eljárások kidolgozásában és végrehajtásában.
 • Kiegyensúlyozott elméleti és gyakorlati foglalkozások biztosítása, különös tekintettel a gyakorlati képzésekre, beleértve a szimulációkat, esettanulmányokat, csoportos gyakorlatokat és helyszíni látogatásokat a különböző ökológiai gazdasági szereplők (vagy adott esetben gazdálkodói csoportok) számára, hogy gyakorlati tapasztalatokat gyűjtsenek a rendelkezésre bocsátott információkról.
 • Az ellenőrzési tevékenységekkel és a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatok cseréjének és a bevált gyakorlatok terjesztésének lehetővé tétele az uniós tagállamokban és a hasznos országokban dolgozó szakértők számára

A képzés általános célja az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó európai uniós jogszabályi és szakpolitikai keret megfelelő végrehajtásának biztosítása. A képzésnek segítenie kell az uniós és nem uniós tisztviselőket, köztük a felhatalmazott ellenőrző szervek személyzetét abban, hogy megismerjék az új jogszabályi keret hatályát, szerkezetét és célkitűzéseit annak érdekében, hogy megkönnyítsék az új rendszerre való áttérést, az általa előidézett változásokra összpontosítva, beleértve a hatékony végrehajtáshoz és a harmonizált eljárásokhoz kapcsolódó gyakorlati szempontokat is. Ezzel a BTSF kezdeményezés általános célkitűzése tükröződik az üléseken azáltal, hogy támogatja az ellenőrző hatóságoknál dolgozó személyzet elvárt magas szintű kompetenciájára és szakértelmére irányuló tanulási lépéseket annak érdekében, hogy a hatósági ellenőrzések egységesebbek, hatékonyabbak, objektívebbek és megfelelőbbek legyenek.

A konkrét célkitűzések a következők:

 • A résztvevők aktív felkészítésének irányítása a képzés előtt kiválasztott képzési anyagok rendelkezésre bocsátásával. Ez biztosítani fogja, hogy érkezésük előtt frissítsék az uniós ökológiai ellenőrzési rendszerek alapjait, például az ökológiai gazdálkodásért felelős hatóságok – köztük az ellenőrző hatóságok és szervek – általános kötelezettségeit, felelősségi körét és tevékenységeit. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a kívánt, nagyon átfogó és mélyreható, valamint nagyon gyakorlati és interaktív képzést az adott idő alatt el lehessen végezni;
 • Az új rendeletek első áttekintésének és a korábbi rendeletekkel való összehasonlításának biztosítása, valamint az új rendeletek gyakorlati alkalmazásának vizsgálata számos egyedi témában, és ezáltal az ökológiai ellenőrzési rendszer egyéb alapvető elemei tekintetében. Ezért az (EU) 2018/848 rendelet további, új, módosított vagy konkrét követelményeinek való megfelelés érdekében az ilyen kiválasztott gyakorlati esettanulmányok tartalmazzák az illetékes hatóságok általi hatáskör-átruházás és felügyelet részleteit;
 • Az ökológiai termelésről szóló új (EU) 2018/848 rendelet és az abból következő ellenőrzési követelmények ismeretének és ismertségének további javítása a rendelet helyes végrehajtásának biztosítása, valamint az uniós és nemzeti ellenőrzési rendszerek működésére vonatkozó harmonizált megközelítés előmozdítása érdekében;
 • A hatósági ellenőrzésekről és az ökológiai termelésről szóló uniós rendeletek kulcsfontosságú követelményeinek mélyrehatóbb megismerése, valamint az ellenőrző hatóságok illetékes személyzetének felhatalmazása a nemzeti versenyhatóságok, a CtlrA és a tanúsító szervek szintjén, beleértve pl. a AB vagy más releváns nemzeti, regionális vagy helyi szintű hivatalos szervek személyzetét, beleértve a határ- és piacellenőrzési szakértőket is, azáltal, hogy gyakorlatias módon kínálják fel a kiválasztott témákat.
 • Támogassa a szabályozási követelmények következetes és szigorú végrehajtásának biztosítását annak érdekében, hogy hozzájáruljon az ökológiai ágazat gyors növekedéséhez a múltban és valószínűleg a következő évtizedben;
 • Vizsgálja meg és kezelje a hiányosságokat, és kezelje a globálisan növekvő ökológiai ágazatban alkalmazott, nem kellően harmonizált ellenőrzési megközelítésből eredő kihívásokat, amelyek szintén nagyobb kockázatot jelentenek, mint például a csalárd struktúrák;
 • Vegye figyelembe és alapozza az összes képzési anyagot az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb jelentésekre és elemzésekre, elsősorban az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság ellenőrzési jelentéseire, statisztikáira, gyakran ismételt kérdéseire és egyéb kulcsfontosságú kiadványaira, amelyeket az érintett hivatalos hatóságok bocsátottak rendelkezésre annak érdekében, hogy támogassák a résztvevőket a kockázatalapú és hatékonyabb ellenőrzési eljárások kidolgozásában és végrehajtásában;
 • Kiegyensúlyozott elméleti és gyakorlati képzések biztosítása, különös tekintettel a gyakorlati képzésekre, beleértve a szimulációkat, esettanulmányokat, csoportos gyakorlatokat és helyszíni látogatásokat a különböző ökológiai gazdasági szereplők (vagy adott esetben gazdasági szereplők csoportjai) számára, hogy gyakorlati tapasztalatokat gyűjtsenek a rendelkezésre bocsátott információkról.
 • Az ellenőrzési tevékenységekkel és a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatok cseréjének és a bevált gyakorlatok terjesztésének lehetővé tétele az uniós tagállamokban és a hasznos országokban dolgozó szakértők számára.
 • Mivel az ökológiai termelés az Európai Bizottság egyik szakpolitikai eszköze, és összhangban van a zöld megállapodással, az ellenőrző hatóságok képzettebb munkatársai közvetett módon hozzá fognak járulni az Európai Bizottság biodiverzitási és „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiájához is.

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.Csak a támogatható résztvevőket kell tovább vizsgálni az alábbi minimumkövetelmények alapján.

A résztvevők az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzési tevékenységekbenrészt vevő személyzetét képviselik.

A gyakornokoknak rendelkezniük kell az alábbi területekhez szükséges technikai készségekkel:

 • vagy ellenőrző szervnél dolgozik, vagy
 • ajánlatkérő szervnél, ellenőrző szervnél/ellenőrző hatóságnál (EU-tagállam) végzett munka;
 • több mint 3 éve dolgoznak, főként az ökológiai ellenőrzési rendszerek területén;
 • alapos ismeretekkel rendelkeznek a korábbi uniós rendeletről (834/07 stb.);
 • már részt vettek az új rendeletekkel ((EU) 2017/625 vagy 2018/848 és IR/DA) kapcsolatos képzéseken;
 • előzetesen elolvassák a megadott információkat, és
 • a feladatokat az előkészített képzésre viszik.

A tanfolyam nyelve az angol.

A résztvevőknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy felhasználják a tanfolyamok során szerzett ismereteket, és azokat különböző terjesztési módszereken keresztül is terjesszék, azaz tájékoztassák kollégáikat a képzés során kapott információkról, terjesszék (fénymásolás vagy elektronikus úton) küldjék el a képzési anyagokat a kollégáik között, készítsenek tájékoztató cikkeket a szakember nemzeti szinten vagy lehetőség szerint nemzetközi folyóiratokban, az illetékes nemzeti hatóságok szakmai képzéseinek képzési anyagai alapján előadásokat készítsenek, vagy más terjesztési módszereket dolgozzanak ki, amelyek alkalmasak lehetnek a BTSF-képzéseken keresztül kapott információk megosztására.

A kiválasztási eljárás legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a megfelelő jelöltek részt vegyenek a képzésen. E projekt esetében úgy véljük, hogy a pályázóknak:

 • Irányítási feladatokat látnak el intézményükön belül, különösen az ökológiai termeléssel, az ökológiai termékek kezelésével és/vagy címkézésével kapcsolatos feladatok átruházásával, felügyeletével, nyomon követésével, koordinálásával és/vagy tervezésével kapcsolatban;
 • Közvetlenül részt vesznek az ökológiai gazdasági szereplők ellenőrzésében és tanúsításában, beleértve a csoportüzemeltetőket is, valamint az ökológiai termékeket értékesítő kiskereskedők piaci ellenőrzésében;
 • Tapasztalattal rendelkeznek az importált ökológiai termékek vagy más meghatározott területek – például állattenyésztés, tenyésztés, gazdaságon kívüli inputanyagok értékelése, laboratórium (laboratóriumi elemzések értelmezése) stb. – ellenőrzése, valamint a csalási esetek megelőzése vagy kezelése terén;
 • Rendelkezzen a képzésen való részvételhez szükséges készségekkel és ismeretekkel, mivel az nagyon konkrét kérdésekkel fog foglalkozni. A hazájukban már kiképzett személyzet: felelős az ökológiai termelésért és az ökológiai termékek címkézéséért;
 • Képesek legyenek kötelezettséget vállalni és támogatni az információk és ismeretek terjesztését és/vagy a kollégák és mások képzését a szervezeti és tevékenységi területükön belül, az információk és ismeretek sikeres terjesztése jelentősen növelni fogja a képzési programok hatását.

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

az ökológiai termelésért és az ökológiai termékek címkézéséért felelős illetékes hatóság(ok) személyzete, amely(ek) részt vesz(nek) az ökológiai gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok nyilvántartásba vételében, az ellenőrző szervek jóváhagyásában és felügyeletében, az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó ellenőrzési tevékenységek tervezésében és koordinálásában, az éves jelentésekben szereplő ökológiai adatok elkészítésében, az eltérések iránti kérelmek kezelésében, valamint a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal folytatott információcserében;

az illetékes nemzeti, regionális és helyi hatóságok azon alkalmazottai, akik közvetlenül részt vesznek az ökológiai gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok ellenőrzésében, valamint az előrecsomagolt ökológiai termékeket értékesítő kiskereskedők piaci ellenőrzésében, és mentesülnek a tanúsítvány birtoklásának kötelezettsége alól;

a behozott ökológiai termékek ellenőrzésében részt vevő illetékes hatóságok személyzete;

az állami ellenőrző hatóságok vagy a magán ellenőrző szervek személyzete, amelyekre az ökológiai termeléssel és az ökológiai termékek címkézésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos konkrét felelősségi köröket vagy feladatokat ruháztak át (az ellenőrző hatóságok esetében) vagy (az ellenőrző szervek esetében) az illetékes hatóságok;

a nemzeti akkreditáló testületek azon alkalmazottai, akik részt vesznek azon ellenőrző szervezetek akkreditálásában, amelyekre ellenőrzési feladatokat ruháztak át.

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 16/10/2023 19/10/2023 Bécs Ausztria
2 13/11/2023 16/11/2023 Zágráb
Horvátország
3 05/02/2024 08/02/2024 Bari Olaszország
4 25/03/2024 28/03/2024 Vilnius Litvánia
5 06/05/2024 09/05/2023 Mallorca Spanyolország
6 24/06/2024 27/06/2024 Zágráb Horvátország
7 09/09/2024 12/09/2024 Vilnius Litvánia
8 11/11/2024 14/11/2024 Bari Olaszország
9 13/01/2025 16/01/2025 Bécs Ausztria
10 03/02/2025 06/02/2025 Mallorca Spanyolország
Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése