Anordnande och genomförande av utbildningsverksamhet om genomförandet av unionsregler när det gäller mikrobiologiska kriterier och om övervakning och kontroll av zoonoser inom ramen för initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

Syftet med MCZ-kursen (kontrakt nr 2017 96 04 / 2017 / Chafea / BTSF 04) är att harmonisera tillvägagångssätten och sprida kunskap och bästa praxis om

  • Modul 2 – Bekämpning av zoonoser, med särskilt fokus på bekämpning av salmonella hos fjäderfä och svin och Campylobacter längs produktionskedjan för fjäderfäkött (kurs 2: zoonoser).

Utbildningen riktar sig till deltagare från behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater (75 %), kandidatländer (15 %), Efta/EES-länder (3 %), den europeiska grannskapspolitiken och potentiella kandidatländer.

Sammanträde Startdatum Slutdatum Plats Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonoser
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonoser
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonoser
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonoser
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonoser
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irland Zoonoser
13 17/10/2022 20/10/2022 Venedig, Italien Zoonoser
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoser
Mikrobiologiska kriterier och bekämpning av zoonoser – zoonoser