Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o izvajanju pravil Unije v zvezi z mikrobiološkimi merili ter o spremljanju in nadzoru povzročiteljev zoonoz v okviru pobude Boljše usposabljanje za varnejšo hrano.

Cilj tečaja MCZ (pogodba št. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) je uskladiti pristope ter širiti znanje in najboljše prakse v zvezi z:

  • Modul 2 – Nadzor zoonoz s posebnim poudarkom na nadzoru salmonele pri perutnini in prašičih ter kampilobakterju vzdolž proizvodne verige perutninskega mesa (Course 2: Zoonoze).

Usposabljanje je namenjeno udeležencem iz pristojnih organov držav članic EU (75 %), držav kandidatk (15 %), držav Efte/EGP (3 %), ESP in potencialnih kandidatk.

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Lokacija Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonoze
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonoze
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonoze
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonoze
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonoze
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irska Zoonoze
13 17/10/2022 20/10/2022 Benetke, Italija Zoonoze
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoze
Mikrobiološka merila in nadzor zoonoz – zoonoze