Organizácia a vykonávanie činností odbornej prípravy týkajúcich sa vykonávania pravidiel Únie v súvislosti s mikrobiologickými kritériami a monitorovania a kontroly pôvodcov zoonóz v rámci iniciatívy Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Cieľom kurzu MCZ (zmluva č. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) je harmonizovať prístupy a šíriť poznatky a najlepšie postupy týkajúce sa:

  • Modul 2 – Kontrola zoonóz s osobitným zameraním na kontrolu salmonely u hydiny a ošípaných a Campylobacter v rámci výrobného reťazca hydinového mäsa (Course 2: Zoonózy).

Odborná príprava sa zameriava na účastníkov z príslušných orgánov členských štátov EÚ (75 %), kandidátskych krajín (15 %), krajín EZVO/EHP (3 %), ESP a potenciálnych kandidátov.

Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia Umiestnenie Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonózy
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonózy
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonózy
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonózy
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonózy
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Írsko Zoonózy
13 17/10/2022 20/10/2022 Benátky, Taliansko Zoonózy
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonózy
Mikrobiologické kritériá a kontrola zoonóz – zoonózy