Organizarea și punerea în aplicare a unor activități de formare privind punerea în aplicare a normelor Uniunii în ceea ce privește criteriile microbiologice și privind monitorizarea și controlul agenților zoonotici în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

Obiectivul cursului MCZ (contractul nr. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) este de a armoniza abordările și de a disemina cunoștințe și bune practici în ceea ce privește:

  • Modulul 2 – Controlul zoonozelor, cu un accent deosebit pe controlul salmonelei la păsările de curte și porcine și Campylobacter de-a lungul lanțului de producție a cărnii de pasăre (Cursul 2: Zoonoze).

Formarea vizează participanți din cadrul autorităților competente din statele membre ale UE (75 %), din țările candidate (15 %), din țările AELS/SEE (3 %), din țările PEV și din țările potențial candidate.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Locație Modulul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonoze
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonoze
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonoze
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonoze
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonoze
12 11/07/2022 14/07/2022 Asim, Irlanda Zoonoze
13 17/10/2022 20/10/2022 Veneția, Italia Zoonoze
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoze
Criterii microbiologice și controlul zoonozelor – Zoonoze