Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie wdrażania przepisów unijnych w odniesieniu do kryteriów mikrobiologicznych oraz monitorowania i kontroli czynników chorobotwórczych chorób odzwierzęcych w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Celem kursu MCZ (umowa nr 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) jest harmonizacja podejść oraz rozpowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących:

  • Moduł 2 – Kontrola chorób odzwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania salmonelli u drobiu i świń oraz Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego (kurs 2: Choroby odzwierzęce).

Szkolenia są skierowane do uczestników z właściwych organów państw członkowskich UE (75 %), krajów kandydujących (15 %), państw EFTA/EOG (3 %), EPS i potencjalnych kandydatów.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Lokalizacja Moduł
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Choroby odzwierzęce
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Choroby odzwierzęce
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Choroby odzwierzęce
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Choroby odzwierzęce
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Choroby odzwierzęce
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irlandia Choroby odzwierzęce
13 17/10/2022 20/10/2022 Wenecja, Włochy Choroby odzwierzęce
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Choroby odzwierzęce
Kryteria mikrobiologiczne i kontrola chorób odzwierzęcych – odzwierzęce