Organisering og gjennomføring av opplæringsaktiviteter om gjennomføring av unionsregler i forhold til mikrobiologiske kriterier og om overvåking og kontroll av zoonoser under initiativet Better Training For Safer Food.

Målet med MCZ kurset, (kontrakt n°2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) er å harmonisere tilnærmingene og spre kunnskap og beste praksis om:

  • Modul 2 — Kontroll av zoonoser, med særlig fokus på kontroll av salmonella hos fjørfe og svin og Campylobacter langs produksjonskjeden for fjørfekjøtt (Kurs 2: Zoonoser (engelsk).

Opplæringen er rettet mot deltakere fra EUs kompetente myndigheter (75 %), kandidatland (15 %), EFTA/EØS-land (3 %), ENP og potensielle kandidater.

Sesjon Startdato Sluttdato Beliggenhet Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 På nett Zoonoser
8 12/07/2021 15/07/2021 På nett Zoonoser
9 27/09/2021 30/10/2021 På nett Zoonoser
10 25/04/2022 28/04/2022 På nett Zoonoser
11 23/05/2022 26/05/2022 På nett Zoonoser
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irland Zoonoser
13 17/10/2022 20/10/2022 Venezia, Italia Zoonoser
14 21/11/2022 24/11/2022 Hotell i nærheten av Silema Zoonoser
Mikrobiologiske kriterier og kontroll av zoonoser — Zoonoses