Organisatie en uitvoering van opleidingsactiviteiten over de uitvoering van de Unieregels met betrekking tot microbiologische criteria en over de bewaking en bestrijding van zoönoseverwekkers in het kader van het initiatief „Betere opleiding voor veiliger voedsel”.

Het doel van de MCZ cursus (contract nr. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) is het harmoniseren van de benaderingen en het verspreiden van kennis en beste praktijken op het gebied van :

  • Module 2 — Bestrijding van zoönoses, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee en varkens en Campylobacter in de productieketen van pluimvee (Course 2 : Zoönosen).

De opleiding is gericht op deelnemers van de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten (75 %), kandidaat-lidstaten (15 %), EVA/EER-landen (3 %), ENB en potentiële kandidaat-lidstaten.

Zitting Begindatum Einddatum Plaats Module
7 24/05/2021 27/05/2021 Koopt Zoönosen
8 12/07/2021 15/07/2021 Koopt Zoönosen
9 27/09/2021 30/10/2021 Koopt Zoönosen
10 25/04/2022 28/04/2022 Koopt Zoönosen
11 23/05/2022 26/05/2022 Koopt Zoönosen
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Ierland Zoönosen
13 17/10/2022 20/10/2022 Venetië, Italië Zoönosen
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoönosen
Microbiologische criteria en bestrijding van zoönoses — Zoonoses