Organizēt un īstenot mācību pasākumus par Savienības noteikumu īstenošanu attiecībā uz mikrobioloģiskajiem kritērijiem un zoonožu ierosinātāju uzraudzību un kontroli saskaņā ar iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai”.

MCZ kursa (līgums Nr. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) mērķis ir saskaņot pieejas un izplatīt zināšanas un paraugpraksi attiecībā uz:

  • Modulis — zoonožu kontrole, īpašu uzmanību pievēršot salmonellu kontrolei mājputniem un cūkām, un kampilobaktērijai mājputnu gaļas ražošanas ķēdē (2. krājums: Zoonozes).

Apmācība ir paredzēta dalībniekiem no ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm (75 %), kandidātvalstīm (15 %), EBTA/EEZ valstīm (3 %), EKP un potenciālajām kandidātvalstīm.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Novietojums Modulis
7 24/05/2021 27/05/2021 Tiešsaistē Zoonozes
8 12/07/2021 15/07/2021 Tiešsaistē Zoonozes
9 27/09/2021 30/10/2021 Tiešsaistē Zoonozes
10 25/04/2022 28/04/2022 Tiešsaistē Zoonozes
11 23/05/2022 26/05/2022 Tiešsaistē Zoonozes
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Īrija Zoonozes
13 17/10/2022 20/10/2022 Venēcija, Itālija Zoonozes
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonozes
Mikrobioloģiskie kritēriji un zoonožu kontrole — zoonozes