Organizuoti ir įgyvendinti mokymo veiklą, susijusią su Sąjungos taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, įgyvendinimu ir zoonozių sukėlėjų stebėsena ir kontrole pagal iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“.

MCZ kurso (sutartis Nr. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) tikslas – suderinti metodus ir skleisti žinias bei geriausią praktiką, susijusią su:

  • 2 modulis. zoonozių kontrolė, ypatingą dėmesį skiriant salmonelių kontrolei naminių paukščių ir kiaulių populiacijoje ir Campylobacter naminių paukščių mėsos gamybos grandinėje (2 kursas: Zoonozių).

Mokymai skirti dalyviams iš ES valstybių narių kompetentingų institucijų (75 proc.), šalių kandidačių (15 proc.), ELPA/EEE šalių (3 proc.), EKP ir potencialių kandidačių.

Sesija Pradžios data Pabaigos data Vieta Modulis
7 24/05/2021 27/05/2021 Internetu Zoonozių
8 12/07/2021 15/07/2021 Internetu Zoonozių
9 27/09/2021 30/10/2021 Internetu Zoonozių
10 25/04/2022 28/04/2022 Internetu Zoonozių
11 23/05/2022 26/05/2022 Internetu Zoonozių
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Airija Zoonozių
13 17/10/2022 20/10/2022 Venecija, Italija Zoonozių
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonozių
Mikrobiologiniai kriterijai ir zoonozių kontrolė. Zoonozės