Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o provedbi pravila Unije u vezi s mikrobiološkim kriterijima te o praćenju i kontroli uzročnika zoonoza u okviru inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

Cilj je tečaja MCZ (ugovor br. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) uskladiti pristupe i širiti znanje i najbolju praksu u pogledu:

  • Modul 2. – Kontrola zoonoza, s posebnim naglaskom na kontroli salmonele kod peradi i svinja te Campylobacter duž lanca proizvodnje mesa peradi (Course 2: Zoonoze).

Osposobljavanje je usmjereno na sudionike iz nadležnih tijela država članica EU-a (75 %), zemalja kandidatkinja (15 %), zemalja EFTA-e/EGP-a (3 %), europske politike susjedstva i potencijalnih kandidata.

Sjednici Datum početka Datum završetka Lokacija Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonoze
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonoze
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonoze
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonoze
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonoze
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irska Zoonoze
13 17/10/2022 20/10/2022 Venecija, Italija Zoonoze
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoze
Mikrobiološki kriteriji i kontrola zoonoza – Zoonoze