Järjestetään ja toteutetaan koulutusta mikrobiologisia vaatimuksia koskevien unionin sääntöjen täytäntöönpanosta ja zoonoosien aiheuttajien seurannasta ja valvonnasta ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen puitteissa.

MCZ-kurssin (sopimus nro 2017 96 04 / 2017 / CHAFEA / BTSF 04) tavoitteena on yhdenmukaistaa lähestymistapoja ja levittää tietoa ja parhaita käytäntöjä seuraavista:

  • Moduuli 2 – Zoonoosien torjunta keskittyen erityisesti salmonellan valvontaan siipikarjassa ja sioissa sekä kampylobakteerin torjuntaan siipikarjanlihan tuotantoketjussa (Kurssi 2: Zoonoosit).

Koulutus on suunnattu EU:n jäsenvaltioiden (75 %), ehdokasmaiden (15 %), EFTA/ETA-maiden (3 %), Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) ja mahdollisten ehdokasmaiden toimivaltaisille viranomaisille.

Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Sijainti Moduuli
7 24/05/2021 27/05/2021 Internetissä Zoonoosit
8 12/07/2021 15/07/2021 Internetissä Zoonoosit
9 27/09/2021 30/10/2021 Internetissä Zoonoosit
10 25/04/2022 28/04/2022 Internetissä Zoonoosit
11 23/05/2022 26/05/2022 Internetissä Zoonoosit
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irlanti Zoonoosit
13 17/10/2022 20/10/2022 Venetsia, Italia Zoonoosit
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoosit
Mikrobiologiset kriteerit ja zoonoosien valvonta – Zoonooset