Mikrobioloogilisi kriteeriume käsitlevate liidu eeskirjade rakendamist ning zoonoositekitajate seiret ja kontrolli käsitleva koolituse korraldamine ja rakendamine algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames.

MCZ kursuse (leping nr 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) eesmärk on ühtlustada lähenemisviise ning levitada teadmisi ja parimaid tavasid järgmistes valdkondades:

  • Moodul 2 – zoonooside tõrje, pöörates erilist tähelepanu salmonella tõrjele kodulindudel ja sigadel ning Campylobacter’i tõrjele linnuliha tootmisahelas (Course 2: Zoonoosid).

Koolitus on suunatud osalejatele ELi liikmesriikide pädevatest asutustest (75 %), kandidaatriikidest (15 %), EFTA/EMP riikidest (3 %), Euroopa naabruspoliitikast ja potentsiaalsetest kandidaatriikidest.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev Asukoht Moodul
7 24/05/2021 27/05/2021 Veebis Zoonoosid
8 12/07/2021 15/07/2021 Veebis Zoonoosid
9 27/09/2021 30/10/2021 Veebis Zoonoosid
10 25/04/2022 28/04/2022 Veebis Zoonoosid
11 23/05/2022 26/05/2022 Veebis Zoonoosid
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Iirimaa Zoonoosid
13 17/10/2022 20/10/2022 Veneetsia (Itaalia) Zoonoosid
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoosid
Mikrobioloogilised kriteeriumid ja zoonooside tõrje – zoonoosid