Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter om gennemførelse af EU-regler vedrørende mikrobiologiske kriterier og om overvågning og bekæmpelse af zoonoseagenser under initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

Formålet med MCZ kurset (kontrakt nr. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) er at harmonisere metoderne og udbrede viden og bedste praksis vedrørende:

  • Modul 2 — Kontrol med zoonoser med særligt fokus på bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ og svin og Campylobacter i produktionskæden for fjerkrækød (kursus 2: Zoonoser).

Uddannelsen er rettet mod deltagere fra kompetente myndigheder i EU's medlemsstater (75 %), kandidatlande (15 %), EFTA/EØS-lande (3 %), ENP og potentielle kandidater.

Session Startdato Slutdato Beliggenhed Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonoser
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonoser
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonoser
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonoser
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonoser
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irland Zoonoser
13 17/10/2022 20/10/2022 Venedig, Italien Zoonoser
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonoser
Mikrobiologiske kriterier og bekæmpelse af zoonoser — zoonoser