Organizace a provádění vzdělávacích činností týkajících se provádění pravidel Unie týkajících se mikrobiologických kritérií a monitorování a kontroly původců zoonóz v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

Cílem kurzu MCZ (smlouva č. 2017 96 04/2017/CHAFEA/BTSF 04) je harmonizovat přístupy a šířit znalosti a osvědčené postupy týkající se:

  • Modul 2 – Kontrola zoonóz se zvláštním zaměřením na tlumení salmonel u drůbeže a prasat a Campylobacter v řetězci produkce drůbežího masa (kurz 2: Zoonózy).

Školení se zaměřuje na účastníky z příslušných orgánů členských států EU (75 %), kandidátských zemí (15 %), zemí ESVO/EHP (3 %), EPS a potenciálních kandidátů.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Umístění Modul
7 24/05/2021 27/05/2021 Online Zoonózy
8 12/07/2021 15/07/2021 Online Zoonózy
9 27/09/2021 30/10/2021 Online Zoonózy
10 25/04/2022 28/04/2022 Online Zoonózy
11 23/05/2022 26/05/2022 Online Zoonózy
12 11/07/2022 14/07/2022 Trim, Irsko Zoonózy
13 17/10/2022 20/10/2022 Benátky, Itálie Zoonózy
14 21/11/2022 24/11/2022 Silema, Malta Zoonózy
Mikrobiologická kritéria a tlumení zoonóz – zoonózy