BTSF:s utbildningsprogram om djurskydd i fjäderfäproduktion – slaktkycklingar

Organisation och genomförande av utbildning om djurskydd på gården, djurskydd vid tidpunkten för avlivning av djur (på slakterier och för sjukdomsbekämpning) och djurskydd under transport.

De övergripande målen för BTSF:s utbildningskurser om djurskydd i fjäderfäproduktion – slaktkycklingar är följande:

  • Att öka medvetenheten och främja en gemensam förståelse av EU:s regler om djursskydd som gäller för fjäderfä- och grisproduktion, slaktmetoder och långa transporter.
  • Att säkerställa höga och konsekventa genomförandestandarder i hela unionen.
  • Främja utbyte av god och bästa praxis mellan EU:s medlemsstater när det gäller kontrollverksamhet på gården.
  • Att förbättra förhållandena när det gäller djurskyddet för levande jordbruksdjur i Europa.
  • Att förbättra medvetenheten om EU:s lagstiftning om djurskydd i utvalda länder utanför EU.
  • Att stimulera en konstruktiv dialog mellan intressenterna (inbegripet företagare, icke-statliga organisationer och deras paraplyorganisationer), och även ett klimat av samarbete mellan nationella behöriga myndigheter i och utanför EU mot gemensamma resultat när det gäller de mest kontroversiella aspekterna i tolkningen av de relevanta lagstiftningsakterna.
Session Titel Startdatum Slutdatum
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – IV 22/11/2023 24/11/2023
Djurskydd i fjäderfäproduktion – slaktkycklingar