Program usposabljanjaBTSF o dobrem počutju živali pri reji perutnine – pitovni piščanci

Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o dobrem počutju živali na kmetiji, dobrem počutju živali pri usmrtitvi živali (v klavnicah in za namene obvladovanja bolezni) ter dobrobiti živali med prevozom.

Splošni cilji tečajev usposabljanja BTSF o dobrem počutju živali pri reji perutnine – pitovni piščanci so:

  • Ozaveščanje o pravilih EU za dobrobit živali, ki veljajo za rejo perutnine in prašičerejo, prakse zakola in prevoz na dolge razdalje, ter spodbujanje enotnega razumevanja teh pravil;
  • Zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji;
  • Spodbujanje izmenjave dobrih in najboljših praks med državami članicami EU v zvezi z nadzornimi dejavnostmi na kmetijah.
  • Izboljšanje pogojev za dobrobit živih rejnih živali v Evropi;
  • Izboljšanje ozaveščenosti o zakonodaji EU o dobrobiti živali v izbranih tretjih državah;
  • Spodbujanje konstruktivnega dialoga med zainteresiranimi stranmi (vključno z nosilci dejavnosti, nevladnimi organizacijami in njihovimi krovnimi organizacijami) ter vzdušja sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi v EU in v tretjih državah, da bi se dosegli skupni cilji glede najspornejših vidikov pri razlagi ustreznih zakonodajnih besedil.
Zasedanje Naslov Datum začetka Končni datum
1 Dvorana za dobro počutje živali pri reji perutnine BTSF – I 13/10/2021 15/10/2021
2 Dvorana za dobro počutje živali pri reji perutnine BTSF – II 29/11/2021 01/12/2021
3 Dvorana za dobro počutje živali pri reji perutnine BTSF – III 07/06/2022 09/06/2022
4 Navidezni razred BTSF za dobrobit živali pri reji perutnine – IV 22/11/2023 24/11/2023
Dobrobit živali pri reji perutnine – pitovni piščanci