Programul de formareBTSF privind bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – pui de carne

Organizarea și punerea în aplicare a unor activități de formare privind bunăstarea animalelor în fermă, bunăstarea animalelor în momentul uciderii animalelor (în abatoare și în scopul combaterii bolilor) și bunăstarea animalelor în timpul transportului.

Obiectivele generale ale cursurilor de formare BTSF privind bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – pui de carne sunt:

  • Sensibilizarea și promovarea unei înțelegeri comune a normelor UE privind bunăstarea animalelor aplicabile pentru carnea de pasăre și carnea de porc, practicile de sacrificare și transportul pe distanțe lungi;
  • Asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune;
  • Promovarea schimbului de bune și de bune practici între statele membre ale UE în ceea ce privește activitățile de control la fermă.
  • Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor de fermă vii în Europa;
  • Sporirea conștientizării cu privire la legislația UE privind bunăstarea animalelor în anumite țări din afara UE;
  • Stimularea unui dialog constructiv între părțile interesate (inclusiv operatori comerciali, ONG-uri și organizațiile-umbrelă ale acestora), precum și a unui climat de colaborare între autoritățile competente naționale din UE și din afara UE în vederea unor realizări comune referitoare la cele mai controversate aspecte ale interpretării actelor legislative relevante.
Sesiune Titlul Data de începere Data de încheiere
1 Sala de clasă virtuală a BTSF privind bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – I 13/10/2021 15/10/2021
2 Sala de clasă virtuală a BTSF privind bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – II 29/11/2021 01/12/2021
3 Sala de clasă virtuală a BTSF privind bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – III 07/06/2022 09/06/2022
4 Sala de clasă virtuală a BTSF privind bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – IV 22/11/2023 24/11/2023
Bunăstarea animalelor în producția de păsări de curte – pui de carne