Program szkoleniowyBTSF dotyczący dobrostanu zwierząt w produkcji drobiu – brojlery

Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie dobrostanu zwierząt w gospodarstwie, dobrostanu zwierząt podczas uśmiercania zwierząt (w rzeźniach i do celów zwalczania chorób) oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Ogólne cele kursów szkoleniowych BTSF na temat dobrostanu zwierząt w produkcji drobiu – brojlery są następujące:

  • Podnoszenie świadomości i promowanie wspólnego rozumienia unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt mających zastosowanie do produkcji drobiu i świń, praktyk uboju i transportu na duże odległości.
  • Zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii.
  • Promowanie wymiany dobrych i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE w odniesieniu do działań kontrolnych w gospodarstwach rolnych.
  • Poprawa warunków dobrostanu żywych zwierząt gospodarskich w Europie.
  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt w wybranych państwach spoza UE.
  • Stymulowanie konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami (w tym podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i ich organizacjami parasolowymi), a także klimatu współpracy między właściwymi organami krajowymi UE i spoza UE na rzecz wspólnych osiągnięć w zakresie najbardziej kontrowersyjnych aspektów interpretacji odpowiednich aktów prawnych.
Sesja Tytuł Data rozpoczęcia Data końcowa
1 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji drobiu” – I 13/10/2021 15/10/2021
2 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji drobiu” – II 29/11/2021 01/12/2021
3 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji drobiu” – III 07/06/2022 09/06/2022
4 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji drobiu” – IV 22/11/2023 24/11/2023
Dobrostan zwierząt w produkcji drobiu – brojlery