BTSFs opplæringsprogram for dyrevelferd i fjørfeproduksjon — broilere

Organisering og gjennomføring av opplæring av dyrevelferd på driftsenheten, dyrevelferd på tidspunktet for avliving av dyr (på slakterier og for sykdomsbekjempelsesformål) og dyrevelferd under transport.

De overordnede målene for BTSFs opplæringskurs om dyrevelferd i fjørfeproduksjon — broilere er:

  • Øke bevisstheten og fremme en felles forståelse av EUs regler for dyrevelferd som gjelder for fjørfe- og svineproduksjoner, slaktepraksis og langtransport.
  • Sikre ensartede og høye gjennomføringsstandarder i hele Unionen.
  • Fremme utveksling av god og beste praksis mellom EUs medlemsstater med hensyn til kontrollaktiviteter på gården.
  • Forbedre velferdsforholdene til levende husdyr i Europa.
  • Øke bevisstheten om EUs lovgivning om dyrevelferd i utvalgte land utenfor EU.
  • Stimulere til en konstruktiv dialog mellom berørte parter (herunder næringslivsaktører, frivillige organisasjoner og deres paraplyorganisasjoner), og også et samarbeidsklima mellom EU og ikke-EU nasjonale kompetente myndigheter mot felles prestasjoner om de mest kontroversielle aspektene i tolkningen av de relevante delene av lovgivningen.
Sesjon Tittel Startdato Sluttdato
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare i fjærfeproduksjon — I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare i fjørfeproduksjon — II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare i fjørfeproduksjon — III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare i fjørfeproduksjon — IV 22/11/2023 24/11/2023
Dyrevelferd i fjørfeproduksjon — broilere