BTSF mācību programma par dzīvnieku labturību mājputnu audzēšanā — broileri

Organizēt un īstenot apmācības pasākumus par dzīvnieku labturību saimniecībā, dzīvnieku labturību dzīvnieku nonāvēšanas laikā (kautuvēs un slimību kontroles nolūkos) un dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

BTSF mācību kursu par dzīvnieku labturību mājputnu audzēšanā — broileri — vispārējie mērķi ir šādi:

  • Uzlabot informētību un veicināt vienotu izpratni par ES dzīvnieku labturības noteikumiem, kas piemērojami attiecībā uz mājputnu gaļas un cūkgaļas produkciju, dzīvnieku kaušanas praksi un dzīvnieku pārvadāšanu lielos attālumos;
  • Nodrošināt konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Savienībā;
  • Veicināt paraugprakses un paraugprakses apmaiņu starp ES dalībvalstīm attiecībā uz kontroles darbībām lauku saimniecībās.
  • Uzlabot dzīvo lauksaimniecības dzīvnieku labturības apstākļus Eiropā;
  • Uzlabot izpratni atsevišķās trešās valstīs par ES tiesību aktiem, kas attiecas uz dzīvnieku labturību;
  • Stimulēt ieinteresēto personu (tostarp uzņēmēju, NVO un to jumta organizāciju) konstruktīvu dialogu un sadarbīgu vidi starp ES un trešo valstu kompetentajām iestādēm, lai kopīgi risinātu vispretrunīgākos attiecīgo tiesību aktu interpretēšanas aspektus.
Sesija Virsraksts Sākuma datums Beigu datums
1 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību mājputnu audzēšanā — I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību mājputnu audzēšanā — II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību mājputnu audzēšanā — III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību mājputnu audzēšanā — IV 22/11/2023 24/11/2023
Dzīvnieku labturība mājputnu audzēšanā — broileri