BTSF þjálfunaráætlun um velferð dýra í alifuglaframleiðslu — holdakjúklingar

Skipulagning og framkvæmd þjálfunar í tengslum við velferð dýra á býlinu, velferð dýra við aflífun dýra (í sláturhúsum og í tengslum við sjúkdómavarnir) og velferð dýra meðan á flutningi stendur.

Heildarmarkmið BTSF þjálfunarnámskeiða um velferð dýra í alifuglaframleiðslu — holdakjúklingar eru:

  • Að auka vitund og stuðla að sameiginlegum skilningi á reglum ESB um velferð dýra sem gilda um alifugla- og svínaframleiðslu, aðferðir við slátrun og flutning um langar vegalengdir.
  • Tryggja samræmda og stranga framkvæmdarstaðla alls staðar í Sambandinu.
  • Að stuðla að miðlun góðra og bestu starfsvenja milli aðildarríkja ESB að því er varðar eftirlitsstarfsemi á bújörðum.
  • Að bæta velferðarskilyrði lifandi alidýra í Evrópu.
  • Að auka vitund um löggjöf ESB um velferð dýra í völdum löndum utan ESB.
  • Að hvetja til uppbyggilegra skoðanaskipta meðal hagsmunaaðila (þ.m.t. rekstraraðila, frjálsra félagasamtaka og regnhlífasamtaka þeirra) og einnig samstarfsumhverfi lögbærra yfirvalda í Evrópusambandinu og utan ESB um sameiginlegan árangur að því er varðar mikilvægustu þættina við túlkun viðkomandi löggjafar.
Seta Heiti Upphafsdagsetning Lokadagsetning
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Velferð í alifuglaframleiðslu — I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Velferð í alifuglaframleiðslu — II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Velferð í alifuglaframleiðslu — III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Velferð í alifuglaframleiðslu — IV 22/11/2023 24/11/2023
Velferð dýra í alifuglaframleiðslu — holdakjúklingar