Eläinten hyvinvointia siipikarjatuotannossa koskevaBTSF -koulutusohjelma – broilerit

Järjestetään ja toteutetaan koulutusta eläinten hyvinvoinnista tilalla, eläinten hyvinvoinnista eläinten lopettamisen yhteydessä (teurastamoissa ja taudintorjuntatarkoituksessa) ja eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana.

Eläinten hyvinvointia siipikarjatuotannossa koskevien BTSF -kurssien yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Lisätään tietoisuutta ja edistetään yhteisymmärrystä siipikarja- ja sikatuotantoon, teurastuskäytäntöihin ja pitkän matkan kuljetuksiin sovellettavista eläinten hyvinvointia koskevista EU:n säännöistä.
  • Yhdenmukaisten ja korkeiden täytäntöönpanostandardien varmistaminen kaikkialla unionissa.
  • Edistetään maatilojen valvontatoimia koskevien hyvien ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.
  • Parannetaan elävien tuotantoeläinten hyvinvointia Euroopassa.
  • Parannetaan tietoisuutta eläinten hyvinvointia koskevasta EU:n lainsäädännöstä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa.
  • Edistetään rakentavaa vuoropuhelua asianomaisten osapuolten (mukaan lukien liike-elämän toimijat, kansalaisjärjestöt ja niiden kattojärjestöt) välillä sekä EU:n ja EU:n ulkopuolisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöilmapiiri, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteisiä saavutuksia asiaan liittyvien säädösten tulkinnan kiistanalaisimmissa näkökohdissa.
Istunto Otsikko Aloituspäivä Päättymispäivä
1 BTSF:n Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF:n Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF:n Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF:n Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – IV 22/11/2023 24/11/2023
Eläinten hyvinvointi siipikarjantuotannossa – broilerit