BTSF koolitusprogramm „ Loomade heaolu linnukasvatuses“ – broilerid

Koolituste korraldamine ja rakendamine, mis käsitlevad loomade heaolu põllumajandusettevõttes, loomade heaolu loomade surmamisel (tapamajades ja tauditõrje eesmärgil) ning loomade heaolu vedamise ajal.

BTSF koolituskursuste „ Loomade heaolu linnukasvatuses – broilerid “ üldeesmärgid on järgmised:

  • Suurendada teadlikkust ja edendada ühist arusaamist ELi loomade heaolu eeskirjadest, mida kohaldatakse kodulindude ja sigade tootmise, tapatavades kasutatavate tavade ja kaugvedude suhtes;
  • Tagada kogu liidus ühtsed ja ranged rakendusstandardid;
  • Heade ja parimate tavade vahetamise edendamine ELi liikmesriikide vahel seoses kontrollitegevusega põllumajandusettevõtetes.
  • Parandada ELis põllumajandusloomade heaolu;
  • Suurendada teadlikkust loomade heaolu käsitlevatest ELi õigusaktidest valitud kolmandates riikides;
  • Soodustada huvitatud isikute (sh ettevõtjate, valitsusväliste organisatsioonide ja nende katusorganisatsioonide) vahelist konstruktiivset dialoogi, aga ka ELi ja kolmandate riikide pädevate asutuste ühistegevust, mis puudutab kõige vastuolulisemaid küsimusi asjaomaste õigusaktide tõlgendamisel.
Seanss Pealkiri Alguskuupäev: Lõppkuupäev
1 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu linnukasvatuses“ – I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu linnukasvatuses“ – II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu linnukasvatuses“ – III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu linnukasvatuses“ – IV 22/11/2023 24/11/2023
Loomade heaolu linnukasvatuses – broilerid