BTSF-uddannelsesprogram vedrørende dyrevelfærd i fjerkræproduktion — slagtekyllinger

Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter om dyrevelfærd på bedriften, dyrevelfærd på tidspunktet for aflivning af dyr (på slagterier og med henblik på sygdomsbekæmpelse) og dyrevelfærd under transport.

De overordnede mål for BTSF-uddannelseskurser om dyrevelfærd i fjerkræproduktion — slagtekyllinger er:

  • Øge bevidstheden om og fremme en fælles forståelse af EU's dyrevelfærdsregler for fjerkræ- og svineproduktion, slagtepraksis og transport over lange afstande.
  • Sikring af ensartede og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen.
  • Fremme udveksling af god og bedste praksis mellem EU's medlemsstater for så vidt angår kontrolaktiviteter på bedrifter.
  • Forbedring af velfærdsforholdene for levende opdrættede dyr i Europa.
  • Forbedring af kendskabet til EU-lovgivningen om dyrevelfærd i udvalgte lande uden for EU.
  • Stimulering af en konstruktiv dialog mellem de interesserede parter (herunder virksomhedsledere, NGO'er og deres paraplyorganisationer) og et samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder i og uden for EU om fælles resultater vedrørende de mest kontroversielle aspekter ved fortolkningen af de relevante retsakter.
Session Titel Startdato Slutdato
1 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i fjerkræproduktion — I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i fjerkræproduktion — II 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i fjerkræproduktion — III 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i fjerkræproduktion — IV 22/11/2023 24/11/2023
Dyrevelfærd i fjerkræproduktion — slagtekyllinger