Program školení BTSF týkající se dobrých životních podmínek zvířat v produkci drůbeže – brojlery

Organizace a provádění vzdělávacích činností týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v hospodářství, dobrých životních podmínek zvířat při usmrcování zvířat (na jatkách a pro účely tlumení nákaz) a dobrých životních podmínek zvířat během přepravy.

Obecné cíle školicích kurzů BTSF o dobrých životních podmínkách zvířat v produkci drůbeže – brojlery jsou:

  • Zvyšování povědomí a podpora společného pochopení pravidel EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, která se vztahují na produkci drůbeže a prasat, postupy porážek a dálkovou přepravu.
  • Zajištění jednotných a přísných prováděcích norem v celé Unii.
  • Podpora výměny osvědčených postupů a osvědčených postupů mezi členskými státy EU, pokud jde o kontrolní činnosti v zemědělských podnicích.
  • Zlepšení dobrých životních podmínek živých hospodářských zvířat v Evropě.
  • Zlepšení informovanosti o právních předpisech EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve vybraných třetích zemích.
  • Podpora konstruktivního dialogu mezi zainteresovanými stranami (včetně hospodářských subjektů, nevládních organizací a jejich zastřešujících organizací) a rovněž klimatu spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány EU a třetích zemí, pokud jde o dosažení společných úspěchů v oblasti nejspornějších aspektů při výkladu příslušných právních předpisů.
Zasedání Název Počáteční datum Koncové datum
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – I Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – I 13/10/2021 15/10/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – II (Virtuální třída dobrých životních podmínek zvířat v produkci drůbeže – II) 29/11/2021 01/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – III (Virtuální třída dobrých životních podmínek zvířat v produkci drůbeže – III) 07/06/2022 09/06/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in poultry production – IV (Virtuální třída dobrých životních podmínek zvířat v produkci drůbeže) – IV 22/11/2023 24/11/2023
Dobré životní podmínky zvířat při produkci drůbeže – brojleři