BTSF:s utbildningsprogram om djurskydd i grisproduktion.

De övergripande målen är följande:

  • Bidra till att förbättra efterlevnaden på de områden som omfattas av gällande EU-lagstiftning när det gäller svinproduktion.
  • Att säkerställa höga och konsekventa genomförandestandarder i hela unionen.
  • Främja utbyte av god och bästa praxis mellan EU:s medlemsstater när det gäller kontrollverksamhet på gården.
  • Att förbättra förhållandena när det gäller djurskyddet för levande jordbruksdjur i Europa.
  • Att förbättra medvetenheten om EU:s lagstiftning om djurskydd i utvalda länder utanför EU.
  • Att stimulera en konstruktiv dialog mellan intressenterna (inbegripet företagare, icke-statliga organisationer och deras paraplyorganisationer), och även ett klimat av samarbete mellan nationella behöriga myndigheter i och utanför EU mot gemensamma resultat när det gäller de mest kontroversiella aspekterna i tolkningen av de relevanta lagstiftningsakterna.
Session Titel Startdatum Slutdatum
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pigment – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pigment – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pigment – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pigment – 4 22/11/2023 24/11/2023
Djurskydd i svinproduktionen