Program usposabljanjaBTSF za dobrobit živali v prašičereji.

Splošni cilji so:

  • Prispevanje k izboljšanju skladnosti na področjih, ki jih zajema veljavna zakonodaja EU, kar zadeva prašičerejo.
  • Zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji;
  • Spodbujanje izmenjave dobrih in najboljših praks med državami članicami EU v zvezi z nadzornimi dejavnostmi na kmetijah.
  • Izboljšanje pogojev za dobrobit živih rejnih živali v Evropi;
  • Izboljšanje ozaveščenosti o zakonodaji EU o dobrobiti živali v izbranih tretjih državah;
  • Spodbujanje konstruktivnega dialoga med zainteresiranimi stranmi (vključno z nosilci dejavnosti, nevladnimi organizacijami in njihovimi krovnimi organizacijami) ter vzdušja sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi v EU in v tretjih državah, da bi se dosegli skupni cilji glede najspornejših vidikov pri razlagi ustreznih zakonodajnih besedil.
Zasedanje Naslov Datum začetka Končni datum
1 Navidezni razred BTSF za dobrobit živali pri prašičereji – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 Navidezni razred BTSF za dobrobit živali pri prašičereji – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 Navidezni razred BTSF za dobrobit živali pri prašičereji – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 Navidezni razred BTSF za dobrobit živali pri prašičereji – 4 22/11/2023 24/11/2023
Dobrobit živali pri prašičereji