Programul de formareBTSF privind bunăstarea animalelor în producția de porcine.

Obiectivele globale sunt următoarele:

  • Contribuția la îmbunătățirea conformității în domeniile reglementate de legislația UE în vigoare, în ceea ce privește producția de porcine.
  • Asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune;
  • Promovarea schimbului de bune practici și de bune practici între statele membre ale UE în ceea ce privește activitățile de control la ferme.
  • Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor de fermă vii în Europa;
  • Sporirea conștientizării cu privire la legislația UE privind bunăstarea animalelor în anumite țări din afara UE;
  • Stimularea unui dialog constructiv între părțile interesate (inclusiv operatori comerciali, ONG-uri și organizațiile-umbrelă ale acestora), precum și a unui climat de colaborare între autoritățile competente naționale din UE și din afara UE în vederea unor realizări comune referitoare la cele mai controversate aspecte ale interpretării actelor legislative relevante.
Sesiune Titlul Data de începere Data de încheiere
1 BTSF Clasa virtuală privind bunăstarea animalelor în producția de porcine – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF Clasa virtuală privind bunăstarea animalelor în producția de porcine – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF Clasa virtuală privind bunăstarea animalelor în producția de porcine – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF Clasa virtuală privind bunăstarea animalelor în producția de porcine – 4 22/11/2023 24/11/2023
Bunăstarea animalelor în producția de porcine