Program szkoleniowyBTSF dotyczący dobrostanu zwierząt w produkcji trzody chlewnej.

Cele ogólne:

  • Przyczynianie się do poprawy zgodności w obszarach objętych obowiązującym prawodawstwem UE w odniesieniu do produkcji trzody chlewnej.
  • Zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii.
  • Promowanie wymiany dobrych i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE w odniesieniu do działań kontrolnych w gospodarstwach rolnych.
  • Poprawa warunków dobrostanu żywych zwierząt gospodarskich w Europie.
  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt w wybranych państwach spoza UE.
  • Stymulowanie konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami (w tym podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i ich organizacjami parasolowymi), a także klimatu współpracy między właściwymi organami krajowymi UE i spoza UE na rzecz wspólnych osiągnięć w zakresie najbardziej kontrowersyjnych aspektów interpretacji odpowiednich aktów prawnych.
Sesja Tytuł Data rozpoczęcia Data końcowa
1 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji trzody chlewnej” – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji trzody chlewnej” – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji trzody chlewnej” – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 Wirtualna klasa BTSF „Dobrostan zwierząt w produkcji trzody chlewnej” – 4 22/11/2023 24/11/2023
Dobrostan zwierząt w produkcji trzody chlewnej