BTSF-opleidingsprogramma inzake dierenwelzijn in de varkenshouderij.

De algemene doelstellingen zijn:

  • Bijdragen tot een betere naleving op de gebieden die onder de geldende EU-wetgeving vallen, wat de varkensproductie betreft.
  • Waarborgen van consistente en hoge uitvoeringsnormen in de hele Unie;
  • Bevordering van de uitwisseling van goede en beste praktijken tussen de EU-lidstaten met betrekking tot controleactiviteiten op landbouwbedrijven.
  • Verbeteren van de welzijnsomstandigheden van dieren in veehouderijen in Europa;
  • Verbeteren van de bekendheid van de EU-wetgeving over dierenwelzijn in een aantal geselecteerde landen buiten de EU;
  • Bevorderen van een constructieve dialoog tussen de belanghebbenden (inclusief exploitanten, ngo’s en hun overkoepelende organisaties) en van een klimaat van samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten binnen en buiten de EU met het oog op het verwezenlijken van gemeenschappelijke resultaten betreffende de meest controversiële aspecten in de interpretatie van de relevante wetgevingsonderdelen.
Zitting Titel Startdatum Einddatum
1 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF Virtual Classroom on Animal Welfare in pig production — 4 22/11/2023 24/11/2023
Dierenwelzijn bij de varkenshouderij