BTSF mācību programma par dzīvnieku labturību cūkkopībā.

Vispārējie mērķi ir šādi:

  • Veicināt atbilstības uzlabošanu jomās, uz kurām attiecas spēkā esošie ES tiesību akti attiecībā uz cūkkopību.
  • Nodrošināt konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Savienībā;
  • Veicināt paraugprakses un paraugprakses apmaiņu starp ES dalībvalstīm attiecībā uz kontroles darbībām lauku saimniecībās.
  • Uzlabot dzīvo lauksaimniecības dzīvnieku labturības apstākļus Eiropā;
  • Uzlabot izpratni atsevišķās trešās valstīs par ES tiesību aktiem, kas attiecas uz dzīvnieku labturību;
  • Stimulēt ieinteresēto personu (tostarp uzņēmēju, NVO un to jumta organizāciju) konstruktīvu dialogu un sadarbīgu vidi starp ES un trešo valstu kompetentajām iestādēm, lai kopīgi risinātu vispretrunīgākos attiecīgo tiesību aktu interpretēšanas aspektus.
Sesija Virsraksts Sākuma datums Beigu datums
1 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību cūku audzēšanā — 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību cūku audzēšanā — 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību cūku audzēšanā — 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF virtuālā klase par dzīvnieku labturību cūku audzēšanā — 4 22/11/2023 24/11/2023
Dzīvnieku labturība cūkkopībā