Program osposobljavanjaBTSF -a o dobrobiti životinja u proizvodnji svinja.

Opći su ciljevi sljedeći:

  • Doprinos poboljšanju usklađenosti u područjima obuhvaćenima važećim zakonodavstvom EU-a u pogledu proizvodnje svinja.
  • Osiguravanje dosljednih i visokih standarda primjene u cijeloj Uniji,
  • Promicanje razmjene dobrih i najboljih praksi među državama članicama EU-a u pogledu kontrolnih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.
  • Poboljšanje uvjeta dobrobiti živih životinja iz uzgoja u Europi.
  • Unaprjeđenje osviještenosti o zakonodavstvu EU-a u području dobrobiti životinja u odabranim zemljama izvan EU-a,
  • Poticanje konstruktivnog dijaloga među zainteresiranim stranama (uključujući poslovne subjekte, nevladine organizacije i njihove krovne organizacije) te suradnje među nacionalnim nadležnim tijelima u EU-u i izvan njega radi postizanja zajedničkih ciljeva u pogledu najspornijih aspekata tumačenja relevantnih zakonodavnih akata.
Sjednici Naslov Datum početka Datum završetka
1 Virtualna učionica BTSF-a o dobrobiti životinja u proizvodnji svinja – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 Virtualna učionica BTSF-a o dobrobiti životinja u proizvodnji svinja – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 Virtualna učionica BTSF-a o dobrobiti životinja u proizvodnji svinja – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 Virtualna učionica BTSF-a o dobrobiti životinja u proizvodnji svinja – 4 22/11/2023 24/11/2023
Dobrobit životinja u proizvodnji svinja