Eläinten hyvinvointia sikatuotannossa koskevaBTSF - koulutusohjelma.

Yleiset tavoitteet:

  • Edistetään lainsäädännön noudattamista EU:n voimassa olevan lainsäädännön kattamilla aloilla sianlihantuotannon osalta.
  • Yhdenmukaisten ja korkeiden täytäntöönpanostandardien varmistaminen kaikkialla unionissa.
  • Edistetään maatilojen valvontatoimia koskevien hyvien ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.
  • Parannetaan elävien tuotantoeläinten hyvinvointia Euroopassa.
  • Parannetaan tietoisuutta eläinten hyvinvointia koskevasta EU:n lainsäädännöstä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa.
  • Edistetään rakentavaa vuoropuhelua asianomaisten osapuolten (mukaan lukien liike-elämän toimijat, kansalaisjärjestöt ja niiden kattojärjestöt) välillä sekä EU:n ja EU:n ulkopuolisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöilmapiiri, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteisiä saavutuksia asiaan liittyvien säädösten tulkinnan kiistanalaisimmissa näkökohdissa.
Istunto Otsikko Aloituspäivä Päättymispäivä
1 Eläinten hyvinvointia sikatuotannossa käsittelevä BTSF:n virtuaalinen luokkahuone – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 Eläinten hyvinvointia sikatuotannossa käsittelevä BTSF:n virtuaalinen luokkahuone – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 Eläinten hyvinvointia sikatuotannossa käsittelevä BTSF:n virtuaalinen luokkahuone – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 Eläinten hyvinvointia sikatuotannossa käsittelevä BTSF:n virtuaalinen luokkahuone – 4 22/11/2023 24/11/2023
Eläinten hyvinvointi sikojen tuotannossa