BTSF koolitusprogramm loomade heaolu kohta seakasvatuses.

Üldised eesmärgid on järgmised:

  • Aidata kaasa nõuetele vastavuse parandamisele kehtivate ELi õigusaktidega hõlmatud valdkondades seoses seakasvatusega.
  • Tagada kogu liidus ühtsed ja ranged rakendusstandardid;
  • Heade ja parimate tavade vahetamise edendamine ELi liikmesriikide vahel seoses kontrollitegevusega põllumajandusettevõtetes.
  • Parandada ELis põllumajandusloomade heaolu;
  • Suurendada teadlikkust loomade heaolu käsitlevatest ELi õigusaktidest valitud kolmandates riikides;
  • Soodustada huvitatud isikute (sh ettevõtjate, valitsusväliste organisatsioonide ja nende katusorganisatsioonide) vahelist konstruktiivset dialoogi, aga ka ELi ja kolmandate riikide pädevate asutuste ühistegevust, mis puudutab kõige vastuolulisemaid küsimusi asjaomaste õigusaktide tõlgendamisel.
Seanss Pealkiri Alguskuupäev: Lõppkuupäev
1 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu seakasvatuses“ – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu seakasvatuses“ – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu seakasvatuses“ – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF virtuaalne klassiruum „Loomade heaolu seakasvatuses“ – 4 22/11/2023 24/11/2023
Loomade heaolu seakasvatuses