BTSF-uddannelsesprogram om dyrevelfærd i svineproduktion.

De overordnede mål er:

  • Bidrage til at forbedre overholdelsen på de områder, der er omfattet af gældende EU-lovgivning, for så vidt angår svineproduktion.
  • Sikring af ensartede og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen.
  • Fremme udveksling af god og bedste praksis mellem EU's medlemsstater for så vidt angår kontrolaktiviteter på bedrifter.
  • Forbedring af velfærdsforholdene for levende opdrættede dyr i Europa.
  • Forbedring af kendskabet til EU-lovgivningen om dyrevelfærd i udvalgte lande uden for EU.
  • Stimulering af en konstruktiv dialog mellem de interesserede parter (herunder virksomhedsledere, NGO'er og deres paraplyorganisationer) og et samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder i og uden for EU om fælles resultater vedrørende de mest kontroversielle aspekter ved fortolkningen af de relevante retsakter.
Session Titel Startdato Slutdato
1 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i svineproduktion — 1 13/09/2021 15/09/2021
2 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i svineproduktion — 2 16/11/2021 18/12/2021
3 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i svineproduktion — 3 08/03/2022 10/03/2022
4 BTSF virtuelt klasseværelse om dyrevelfærd i svineproduktion — 4 22/11/2023 24/11/2023
Dyrevelfærd i svineproduktionen