Program odborné přípravyBTSF týkající se dobrých životních podmínek zvířat v produkci prasat.

Celkovými cíli jsou:

  • Přispívání ke zlepšení dodržování předpisů v oblastech, na něž se vztahují platné právní předpisy EU, pokud jde o produkci prasat.
  • Zajištění jednotných a přísných prováděcích norem v celé Unii.
  • Podpora výměny osvědčených postupů a osvědčených postupů mezi členskými státy EU, pokud jde o kontrolní činnosti v zemědělských podnicích.
  • Zlepšení dobrých životních podmínek živých hospodářských zvířat v Evropě.
  • Zlepšení informovanosti o právních předpisech EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve vybraných třetích zemích.
  • Podpora konstruktivního dialogu mezi zainteresovanými stranami (včetně hospodářských subjektů, nevládních organizací a jejich zastřešujících organizací) a rovněž klimatu spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány EU a třetích zemí, pokud jde o dosažení společných úspěchů v oblasti nejspornějších aspektů při výkladu příslušných právních předpisů.
Zasedání Název Počáteční datum Koncové datum
1 Virtuální třída BTSF pro dobré životní podmínky zvířat v produkci prasat – 1 13/09/2021 15/09/2021
2 Virtuální třída BTSF pro dobré životní podmínky zvířat v produkci prasat – 2 16/11/2021 18/12/2021
3 Virtuální třída BTSF pro dobré životní podmínky zvířat v produkci prasat – 3 08/03/2022 10/03/2022
4 Virtuální třída BTSF pro dobré životní podmínky zvířat v produkci prasat – 4 22/11/2023 24/11/2023
Dobré životní podmínky zvířat při produkci prasat