De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om insamling, hantering och integration av bevis är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning i livsmedelskedjan, förbättra kunskapen om detta komplexa arbetsområde och säkerställa konsekventa och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskning av avvikelser i förfarandeaspekterna av riskbedömningen
 • Mål 2: Bidra till harmoniseringen av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka transparensen och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte för att höja nivån på sakkunskapen och harmonisera tillvägagångssätten.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Introduktion till riskbedömning och dess rättsliga ram
 • Expertkunskapsframtagning
 • Genomförande av expertkunskapsframtagning
 • Demonstration av praxis
 • Kommunikation i praktiken

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Har arbetat inom funktionella områden av riskbedömning av livsmedelskedjan med minst tre års yrkeserfarenhet eller
 • Har erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar områden som livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd)
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Spanien
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanien
3 11/03/2024 15/03/2024 Wien Österrike
4 03/02/2025 07/02/2025 Rom Italien
Riskbedömning – Insamling, hantering och integration av bevis