De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om insamling, förvaltning och integration av bevis är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskade skillnader i förfarandemässiga aspekter av riskbedömning
 • Mål 2: Bidra till harmonisering av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka insynen och skapa förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Introduktion till riskbedömning och dess rättsliga ram
 • Expertkunnande
 • genomförande av expertkunskap
 • Påvisande av praxis
 • Kommunikation i praktiken

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Ha arbetat inom funktionella områden för riskbedömning av livsmedelskedjan med minst 3 års yrkeserfarenhet, eller
 • Ha erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land Död linje
1 11/03/2024 15/03/2024 Wien Österrike 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rom Italien 31/01/2025
Insamling, hantering och integrering av bevis