Splošni cilji programa usposabljanja BTSF/tečaja o zbiranju, upravljanju in povezovanju dokazov so razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj 2: Prispevanje k usklajevanju pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja
 • Cilj 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj 5: Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Uvod v oceno tveganja in njen pravni okvir
 • Pridobivanje strokovnega znanja
 • Izvajanje pridobivanja strokovnega znanja
 • Predstavitev prakse
 • Komunikacija v praksi

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • so delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • imeti izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi pri pristojnem organu (ki zajema področja varnosti živil/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Španija
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španija
3 11/03/2024 15/03/2024 Dunaj Avstrija
4 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija
Ocena tveganja – zbiranje, upravljanje in vključevanje dokazov