Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o zbiranju, upravljanju in povezovanju dokazov so razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj št. 1: Spodbujanje zmanjševanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj št. 2: Prispevati k harmonizaciji pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja;
 • Cilj št. 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj št. 5: Spodbujanje izmenjave izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov;

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Uvod v oceno tveganja in njen pravni okvir
 • Pridobivanje strokovnega znanja
 • izvajanje strokovnega znanja
 • Predstavitev prakse
 • Komunikacija v praksi

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • So delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • Imajo izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi v pristojnem organu (ki zajema področja varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela Mrtve črte
1 11/03/2024 15/03/2024 Dunaj Avstrija 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija 31/01/2025
Zbiranje, upravljanje in povezovanje dokazov