Obiectivele generale ale Programului/Cursului de formare BTSF privind colectarea, gestionarea și integrarea probelor sunt diseminarea celor mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor lanțului alimentar, îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la acest domeniu complex de activitate și asigurarea unor standarde de punere în aplicare coerente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

 • Obiectivul 1: Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor
 • Obiectivul 2: Contribuția la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor
 • Obiectivul 3: Contribuirea la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii autorităților statelor membre în evaluările riscurilor efectuate de celelalte state membre
 • Obiectivul 4: Diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea și comunicarea riscurilor
 • Obiectivul 5: Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor

Cursul abordează următoarele subiecte:

 • Introducere în evaluarea riscurilor și cadrul juridic al acesteia
 • Obținerea de cunoștințe de specialitate
 • Punerea în aplicare a obținerii de cunoștințe de specialitate
 • Demonstrarea practicii
 • Comunicarea în practică

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Au lucrat în domenii funcționale ale evaluării riscurilor lanțului alimentar, cu o experiență profesională de minimum 3 ani sau
 • Au avut experiență în ceea ce privește instituirea și punerea în aplicare a evaluării riscurilor la nivelul lanțului alimentar în cadrul unei autorități competente (care acoperă domenii precum siguranța alimentelor/furajelor, sănătatea animală sau bunăstarea animalelor)
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țara
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Spania
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spania
3 11/03/2024 15/03/2024 Viena Austria
4 03/02/2025 07/02/2025 Roma Italia
Evaluarea riscurilor – Colectarea, gestionarea și integrarea probelor