Ogólnym celem programu szkoleniowego BTSF/kursu w zakresie gromadzenia dowodów, zarządzania nimi i ich integracji jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania zasad i metod oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru prac oraz zapewnianie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii Europejskiej.

 • Cel 1: Promowanie zmniejszania rozbieżności w proceduralnych aspektach oceny ryzyka
 • Cel 2: Przyczynianie się do harmonizacji podejść do oceny ryzyka
 • Cel 3: Przyczynianie się do zwiększenia przejrzystości i budowania zaufania między organami państw członkowskich do wzajemnych ocen ryzyka
 • Cel 4: Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem i komunikacji
 • Cel 5: Promowanie wymiany doświadczeń w celu podniesienia poziomu wiedzy fachowej i harmonizacji podejść

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Wprowadzenie do oceny ryzyka i jej ram prawnych
 • Pozyskiwanie wiedzy eksperckiej
 • Wdrażanie pozyskiwania wiedzy eksperckiej
 • Demonstracja praktyki
 • Komunikacja w praktyce

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany z myślą o profilach i stanowiskach opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami kwalifikacji.

 • pracował w obszarach funkcjonalnych oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym lub
 • mieć doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym we właściwym organie (obejmującej obszary bezpieczeństwa żywności/pasz, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt);
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Hiszpania
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Hiszpania
3 11/03/2024 15/03/2024 Wiedeń Austria
4 03/02/2025 07/02/2025 Rzym Włochy
Ocena ryzyka – gromadzenie dowodów, zarządzanie nimi i integracja