De overordnede målene for BTSF Training Programme/Course on Evidence Collection, ledelse og integrasjon er å spre beste praksis for gjennomføring av prinsipper og metoder for risikovurdering av næringsmiddelkjeden, forbedre kunnskapen om dette komplekse arbeidsområdet og sikre konsekvente og høye gjennomføringsstandarder i hele Den europeiske union.

 • Mål 1: Fremme reduksjon av avvik i prosessuelle aspekter ved risikovurdering
 • Mål 2: Bidra til harmonisering av risikovurderingsmetoder
 • Mål 3: Bidra til å øke åpenheten og bygge tillit blant medlemsstatenes myndigheter i hverandres risikovurderinger
 • Mål 4: Spre beste praksis for risikostyring og kommunikasjon
 • Mål 5: Fremme erfaringsutveksling for å øke kompetansenivået og harmonisering av tilnærminger

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Introduksjon til risikovurdering og dens juridiske rammeverk
 • Ekspertkunnskap elicitasjon
 • Implementering av ekspertkunnskapsutfoldelse
 • Demonstrasjon av praksis
 • Kommunikasjon i praksis

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

 • Har arbeidet innen funksjonelle områder av risikovurdering av næringskjeden med minimum 3 års yrkeserfaring eller
 • Har hatt erfaring med å opprette og gjennomføre risikovurdering av næringsmiddelkjeden i en vedkommende myndighet (som dekker områder for næringsmiddel-/fôrtrygghet, dyrehelse eller dyrevelferd)
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Spania
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spania
3 11/03/2024 15/03/2024 Wien Østerrike
4 03/02/2025 07/02/2025 Roma Italia
Risikovurdering — Evidensinnsamling, styring og integrasjon