De algemene doelstellingen van het BTSF -opleidingsprogramma/Course on Evidence collection, management en integratie zijn het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor de risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis over dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en hoge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van de risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen aan het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken voor risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het niveau van deskundigheid en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Inleiding tot de risicobeoordeling en het juridische kader ervan
 • Deskundige kennis elicitatie
 • Implementatie van expertkennis elicitatie
 • Demonstratie van de praktijk
 • Communicatie in de praktijk

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van de risicobeoordeling van de voedselketen met een minimum van 3 jaar beroepservaring of
 • Ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van de risicobeoordeling van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (die betrekking heeft op de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn)
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Spanje
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanje
3 11/03/2024 15/03/2024 Wenen Oostenrijk
4 03/02/2025 07/02/2025 Rome Italië
Risicobeoordeling — Bewijsverzameling, -beheer en -integratie