De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over bewijsvergaring, -beheer en -integratie zijn het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen tot meer transparantie en vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding tot risicobeoordeling en het rechtskader ervan
 • Expertise elicitatie
 • implementatie van expertiseringen
 • Demonstratie van de praktijk
 • Communicatie in de praktijk

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van risicobeoordeling van de voedselketen, met minimaal 3 jaar beroepservaring, of
 • Ervaring hebben opgedaan met het opzetten en uitvoeren van risicobeoordelingen van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn);
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land: Dode lijn
1 11/03/2024 15/03/2024 Wenen Oostenrijk 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rome Italië 31/01/2025
Verzameling, beheer en integratie van bewijsmateriaal