BTSF mācību programmas/Kursa par pierādījumu vākšanu, pārvaldību un integrāciju vispārējie mērķi ir izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

 • Mērķis: Veicināt neatbilstību samazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos
 • Mērķis: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis Nr. 3: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot uzticēšanos dalībvalstu iestāžu starpā savstarpējiem riska novērtējumiem
 • Mērķis Nr. 4: Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5: Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu speciālo zināšanu līmeni un saskaņotu pieeju;

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas:

 • Ievads riska novērtējumā un tā tiesiskajā regulējumā
 • Ekspertu zināšanu uzkrāšana
 • Ekspertu zināšanu uzkrāšanas īstenošana
 • Prakses demonstrēšana
 • Komunikācija praksē

Šī mācību programma ir izstrādāta turpmāk aprakstītajiem profiliem un pozīcijām. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai apstiprināšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Ir pieredze pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas)
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 14/11/2022 18/11/2022 Valensijas Spānija
2 12/12/2022 16/12/2022 Valensijas Spānija
3 11/03/2024 15/03/2024 Vīne Austrija
4 03/02/2025 07/02/2025 Roma Itālija
Riska novērtējums — pierādījumu vākšana, pārvaldība un integrācija