BTSF mācību programmas/ pierādījumu vākšanas, pārvaldības un integrācijas kursu vispārējie mērķi ir izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

 • Mērķis — Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos
 • Mērķis Nr. 2: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem
 • Mērķis Nr. 4. Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un saskaņotu pieejas

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Ievads riska novērtējumā un tā tiesiskajā regulējumā
 • Ekspertu zināšanu izteiksme
 • ekspertu zināšanu izteiksmes īstenošana
 • Prakses pierādīšana
 • Saziņa praksē

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Jābūt pieredzei pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas);
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts Nekustīgā līnija
1 11/03/2024 15/03/2024 Vīne Austrija 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Roma Itālija 31/01/2025
Pierādījumu vākšana, pārvaldība un integrācija